V téme diplomatických zborov nastala politická dohoda, EP hlási víťazstvo

Brusel 22. júna (TASR) – Vyjednávacie tímy Európskej komisie, španielskeho predsedníctva, vysokej predstaviteľky pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku dosiahli v pondelok v Madride politickú dohodu o koncepte Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS). Detaily dohody zverejnili dnes, z vyjadrení poslancov EP sa dá vyčítať, že základná dohoda je víťazstvom parlamentu, detaily však ešte bude potrebné doladiť.

Nová diplomatická služba by mala dostať konečnú podobu do 1. decembra 2010, tým chcú jej tvorcovia symbolicky uzavrieť ročné snaženie o vytvorenie systému reprezentácie EÚ smerom navonok. Doteraz bol hlavnou brzdou rokovaní Európsky parlament, ktorý mal viaceré výhrady k pôvodnému návrhu barónky Ashtonovej. Rýchlosť konečnej zhody bude determinovať to, ako dlhý čas potrvá dosiahnuť dohodu v rámci parlamentu a či sa na rokovanie celá záležitosť dostane už na júlovom plenárnom zasadnutí.

Tŕňom v oku europoslancov bola organizačná úroveň tesne pod Ashtonovou, nespokojní boli najmä s faktom, že v prípade neprítomnosti Ashtonovej by ju mal zastupovať generálny sekretár – teda v očiach poslancov euroúradník. Pozmeňujúci návrh o Ashtonovej zástupcoch však parlament napokon cez rokovania nedostal do spisu a bude sa musieť uspokojiť s tým, že zodpovedať sa pred parlamentom, či zúčastňovať sa na oficiálnych akciách za barónku budú buď komisári, alebo predstaviteľ aktuálneho predsedníctva.

EEAS by mala byť rozpočtovo samostatnou jednotkou EÚ a nemala podliehať EK. Na tento rok sa ráta s príspevkom 9,5 milióna eur, ktoré by mali zabezpečiť obsadenie stovky najvýznamnejších pozícií, ozajstné budovanie zborov sa však začne až od budúceho roka. EP získal počas negociácií kontrolné právomoci pre rozpočet EEAS, takisto sa nebude dať obísť jeho konzultačné stanovisko pri otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. "Služba bola pôvodne malou a neambicióznou medzivládnou záležitosťou, so zmenami, ktoré sa do nej po rokovaniach premietli, to bude veľká ambiciózna inštitúcia, postavená prevažne na princípoch komunitárnej politiky," podotkol šéf frakcie liberálov v EP Guy Verhofstadt.

Celkovo by sa malo vytvoriť okolo 8000 nových miest. Tie by mali byť delené tak, aby ich obsadili postupne z jednej tretiny diplomati z jednotlivých členských štátov, minimálne 60 percent by z pozícií by mali tvoriť permanentní predstavitelia z Európskej komisie alebo Rady Európskej únie.

(spravodajca TASR Silvester Balog) juh