Väčšina členských štátov nemá na trhu s energiou vyhovujúce podmienky

Brusel 24. júna (TASR) – Európska komisia (EK) dnes poslala 20 členským štátom, medzi nimi aj Slovensku, 35 osobitných žiadostí, aby v plnej miere vykonávali a uplatňovali rozličné hľadiská právnych predpisov EÚ s cieľom vytvoriť jednotný trh s plynom a elektrickou energiou.

Tieto predpisy sú zamerané na zvýšenie kapacity a transparentnosti trhov s plynom a elektrickou energiou. EK koná vo veci s cieľom vytvoriť fungujúci, dobre regulovaný, transparentný a prepojený trh s účinkami trhových cien, ktorý je dôležitý na zabezpečenie hospodárskej súťaže a spoľahlivosti dodávok. Efektívny a v plnej miere fungujúci vnútorný trh EÚ v oblasti energetiky by mal poskytovať spotrebiteľom možnosť vybrať si spomedzi rozličných podnikov dodávajúcich plyn a elektrickú energiu za rozumné ceny a sprístupní trh všetkým dodávateľom, najmä malým dodávateľom a tým, ktorí investujú do obnoviteľných energií.

Exekutíva EÚ vytýka krajinám medzi inými nevyhovujúce narábanie s informáciami o sieťach, nedostatočnú cezhraničnú koordináciu a spoluprácu, či neefektívne riešenie sporov so spotrebiteľmi.

Komisia posiela spolu 35 odôvodnených stanovísk týmto 20 členským štátom: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko a Veľká Británia.

Príslušné členské štáty teraz majú dva mesiace na to, aby reagovali. V prípade nedostatočných odpovedí zo strany členských štátov ich EK môže postúpiť na Súdny dvor EÚ.

(spravodajca TASR Silvester Balog) zll