EÚ: Van Rompuy považuje poučenie sa z „gréckeho prípadu“ za nevyhnutný cieľ

Brusel 7. apríla (TASR) – Európska únia sa bezpodmienečne musí poučiť z "gréckeho prípadu". Povedal to dnes v prejave pred poslancami Európskeho parlamentu stály predseda Európskej rady Herman van Rompuy.

Van Rompuy pripomenul úlohu pracovnej skupiny, ktorá v spolupráci s Európskou komisiou, predstaviteľmi členských štátov a Európskej centrálnej banky do konca roka 2010 navrhnú riešenia, ako sa vyhnúť vplyvom krízy, ktorá by sa vyskytla v budúcnosti.

"Kríza ukázala, že pripravenosť Európy na takéto okolnosti nie je dostatočná. Dosah terajších kontrolných mechanizmov je limitovaný," priznal Belgičan, ktorý vyzval na užšie prepojenie ekonomických politík členských štátov EÚ.

Predseda Európskej rady šéfoval prvýkrát pravidelnému jarnému summitu EÚ a podľa vlastných vyjadrení nerátal na začiatku funkčného obdobia s tak náročnou misiou: "Chcel som začať za iných podmienok, toto je zložité obdobie a problémy zďaleka nie sú ešte za nami. Niektorí ma stavajú do úlohy diváka, iní do polohy diktátora na rokovaniach, ja sa snažím byť akýmsi prostriedkom uľahčujúcim aktérom dospieť k dohode."

Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Európskeho parlamentu k záverom z marcového zasadnutia Európskej rady vystúpil aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý považoval nové obdobie pod Lisabonskou zmluvou vo všeobecnosti za veľký test EÚ.

"Nasledujúce obdobie bude pravým testom. Hľadáme cesty, ako motivovať členské krajiny k väčšiemu úsiliu pri dosahovaní cieľov. Len kolektívna snaha bude zárukou, že Európa dokáže byť naďalej signifikantným globálnym hráčom. Bude to previerkou najmä v tom zmysle, ako sa národné ciele premietnu do celkových ambícií EÚ," povedal Šefčovič.

(spravodajca TASR Silvester Balog) hy