EÚ: Voľbý pohyb osôb je právo, ktoré si Európania najviac vážia

Brusel 15. januára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes pripomenula, že vyše 14 miliónov občanov EÚ stabilne býva v inom členskom štáte. Voľný pohyb osôb, a teda aj možnosť žiť, pracovať a študovať kdekoľvek v priestore EÚ je európskym právom, ktoré si občania EÚ najviac vážia.

Hlavná motivácia, prečo občania EÚ využívajú voľný pohyb, je predovšetkým práca a až potom nasledujú rodinné dôvody. Viac než dve tretiny (78 percent) všetkých občanov EÚ, ktorí v roku 2012 bývali v inej krajine EÚ (mobilní občania), tvorili ľudia v produktívnom veku od 15 do 64 rokov, zatiaľ čo u štátnych príslušníkov jednotlivých štátov bolo 66 percent ľudí v produktívnom veku.

Miera zamestnanosti mobilných občanov EÚ (67,7 percent) bola v priemere vyššia ako u štátnych príslušníkov jednotlivých štátov (64,6 percent).

Mobilní občania EÚ, ktorí nemajú zamestnanie (študenti, dôchodcovia, uchádzači o zamestnanie a neaktívni rodinní príslušníci) predstavujú len malý podiel z celkového počtu mobilných občanov EÚ. Okrem toho 64 percent z tejto kategórie vo svojej súčasnej krajine pobytu predtým pracovalo. Až 79 percent z nich žije v domácnosti, v ktorej aspoň jeden člen pracuje. Celková miera neaktivity medzi mobilnými občanmi v rámci EÚ sa znížila, a to z 34,1 percent v roku 2005 na 30,7 percenta v roku 2012.

Podľa prieskumov Eurobarometra sa viac ako dve tretiny Európanov (67 percent) vyjadrilo, že voľný pohyb osôb v rámci EU má ekonomický prínos pre ich krajinu.

Voľný pohyb občanov, ktorý je zakotvený v európskych zmluvách, je neoddeliteľnou súčasťou jednotného trhu a ústredným prvkom jeho úspechu. Komisia pripomenula, že voľný pohyb stimuluje hospodársky rast, nakoľko umožňuje ľuďom cestovať a nakupovať cez hranice. Je výhodný nielen pre pracovníkov, ale aj pre ekonomiky členských štátov, lebo umožňuje efektívne zladiť ponuku zručností a pracovných miest na trhu práce EÚ.

Komisia zároveň skonštatovala, že aj napriek hospodárskej kríze a pracovnej mobilite Európanov približne dva milióny voľných pracovných miest v EÚ zostáva stále neobsadených.

Oznámenie o voľnom pohybe, ktoré EK prijala 25. novembra 2013, zdôrazňuje spoločnú zodpovednosť členských štátov a inštitúcií EÚ za presadzovanie práva občanov EÚ na život a prácu v inej krajine únie a navrhuje opatrenia, ako v tomto úsilí podporiť členské štáty a pomôcť im zužitkovať výhody, ktoré táto možnosť prináša. Tento dokument objasňuje práva občanov EÚ na voľný pohyb a na prístup k sociálnym dávkam a zaoberá sa otázkami, ktoré vzniesli niektoré členské štáty, pokiaľ ide o ťažkosti, ktoré môže mobilita predstavovať pre miestne orgány.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl