EÚ vychádza v ústrety občanom a podnikom pri odbúraní byrokracie pri dokumentoch

Brusel 24. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes predložila návrh, ktorým chce radikálne znížiť byrokraciu komplikujúcu život firmám a jednotlivcom.

Podľa nového návrhu komisie by už nemuseli byť niektoré verejné dokumenty (napríklad rodný list) vybavené úradnou pečiatkou k preukázaniu ich pravosti v inom členskom štáte EÚ, než v ktorom boli vydané.

V súčasnosti ľudia, ktorí sa sťahujú v rámci EÚ do iného členského štátu, musia vynaložiť veľké množstvo času a peňazí, aby dokázali pravosť dokladov (rodný a sobášny list) vydaných v domovskom štáte. Úrady vyžadujú takzvanú apostillu, pomocou ktorej orgány verejnej správy ďalších štátov preukazujú, že verejné dokumenty alebo podpisy štátnych úradníkov na dokumentoch sú pravé.

Týka sa to aj firiem vykonávajúcich cezhraničnú činnosť na jednotnom trhu EÚ. Tie bývajú vyzvané, aby predložili overené dokumenty preukazujúce ich právne postavenie.

Komisia dnes navrhla zrušenie apostillových pečiatok a ďalších komplikovaných administratívnych požiadaviek na overovanie verejných listín u osôb, ktoré žijú a pracujú v inom členskom štáte únie.

"Komisia chce prostredníctvom tohto návrhu uľahčiť firmám a jednotlivcom život v situáciách, keď chcú využiť svoje právo na voľný pohyb v Európskej únii," uviedla v tejto súvislosti eurokomisárka pre oblasť spravodlivosti Viviane Redingová.

Návrh EK sa týka dvanástich kategórií verejných dokumentov, ktoré budú automaticky oslobodené od úradných formalít ako sú legalizácia či uplatňovanie apostilly. Každoročne v priestore EÚ ide o 1,4 milióna legalizovaných dokumentov, upozornila správa EK. Zjednodušením procedúr by európski občania a podniky mali ročne ušetriť okolo 330 miliónov eur, nehovoriac už o ušetrenom čase kvôli úradným vybavovačkám.

Komisia zároveň navrhuje nástroj, ktorý by mohol situáciu ešte viac zjednodušiť. Napríklad zavedením nepovinných viacjazyčných štandardizovaných formulárov vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ktoré by mohli občania a firmy vyžadovať namiesto vnútroštátnych verejných dokumentov o narodení, smrti, sobáši, registrovanom partnerstve a právnom postavení a zastúpení spoločnosti alebo podniku.

Príťažlivosť tohto riešenia spočíva v tom, že si jednotlivci a podniky nebudú musieť robiť starosti s prekladom.

Prieskum Eurobarometra z októbra 2010 ukázal, že 73 percent Európanov chce, aby sa zlepšili podmienky pre obeh verejných dokumentov medzi členskými štátmi EÚ.

Aby sa návrh EK stal platným právnym predpisom, bude ho musieť schváliť aj Európsky parlament a Rada ministrov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh