EÚ vyšetruje, či maďarská reklamná daň neporušila pravidlá o štátnej pomoci

Brusel 12. marca (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že začala hĺbkové vyšetrovanie maďarskej reklamnej dane zavedenej v júni 2014. Exekutíva EÚ má podozrenie, že toto opatrenie nie je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Komisia má obavy, že progresívne daňové sadzby, v rozsahu od 0 do 50 %, môžu selektívne zvýhodňovať niektoré spoločnosti a poskytnúť im nespravodlivú konkurenčnú výhodu. Komisia preto už prijala samostatné rozhodnutie zakazujúce Maďarsku používanie progresívnej daňovej sadzby dovtedy, kým experti EK nedokončia svoju hodnotiacu analýzu tohto stavu.

Proces hĺbkového vyšetrovania poskytuje zainteresovaným tretím stranám príležitosť vyjadriť sa k celkovej situácii, to však nemá vplyv na výsledok vyšetrovania.

Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že je dôležité zabezpečiť rovnaké podmienky na mediálnych trhoch v celej Európe.

„Mnohé médiá sa dnes spoliehajú na reklamné príjmy pre financovanie svojich aktivít. Vítam signály z maďarskej vlády, že má v úmysle vykonať zmeny v dani z reklamy,“ uviedla komisárka. Spresnila, že vyšetrovanie EK z hľadiska poskytnutia štátnej pomoci podrobne preskúma, ako je teraz uplatňovaná daň z reklamy a aké zmeny majú byť zavedené, aby sa komisia ubezpečila, že nedochádza k diskriminácii niektorých mediálnych spoločností v Maďarsku.

Komisia má tiež pochybnosti, či ustanovenia v zákone, ktoré umožňujú odpočet predchádzajúcich strát zo zdaniteľného obratu reklamy, sú v súlade s pravidlami o štátnej pomoci.

Maďarsko prijalo zákon o zdaňovaní reklamy 11. júna 2014, potom s ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi 4. júla a 18. novembra 2014. Zákon vytvára novú, osobitnú daň z reklamy zverejňovanej v médiách v Maďarsku a vzťahuje sa na všetky mediálne spoločnosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop