EÚ vysiela na španielsko-gibraltárske hranice technickú prieskumnú misiu

Brusel 24. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že v stredu vyšle na španielsko-gibraltárske pohraničie technickú vyšetrovaciu misiu.

Komisia vyslanie misie zdôvodnila narastajúcimi obavami občanov krajín EÚ, poslancov Európskeho parlamentu (EP) a vlády Gibraltáru v súvislosti s hraničnými kontrolami, ktoré v lete zaviedli španielske úrady a ktoré neúmerne predlžujú čakaciu dobu na hraniciach. Na druhej strane, španielske úrady vyjadrili obavy zo zvýšeného nárastu pašovania tabaku z Gibraltáru do Španielska.

Komisia sa rozhodla, že na objasnenie celkovej situácie vyšle technickú vyšetrovaciu misiu, aby zhodnotila situáciu na oboch stranách hranice. Španielske a britské úrady – keďže Gibraltár je pod správou Británie – spolupracovali pri príprave tejto misie s EK.

Členmi technickej misie EÚ budú odborníci EK z úradov pre vnútorné záležitosti, colnú úniu, spravodlivosť a z Úradu EÚ na boj proti podvodom (OLAF).

Technická misia bude zahŕňať aspekty hraničných a colných kontrol vrátane údajného pašovania.

V reakcii na sťažnosti občanov vykonali útvary EK už aj predtým technické prieskumné misie v iných členských štátov EÚ. Išlo o misie na vnútorných hraniciach v Dánsku, vo Švédsku a v Holandsku.

Gibraltár má v rámci EÚ jedinečné postavenie. Je v EÚ od roku 1973 ako súčasť Spojeného kráľovstva; legislatíva EÚ je na jeho území uplatniteľná, je však vylúčený z štyroch oblastí politiky EÚ: z colnej únie, zo spoločnej obchodnej politiky, spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky, ako aj z požiadaviek na vymáhanie DPH.

Gibraltár nie je súčasťou schengenského priestoru, čo znamená, že Španielsko môže na hraniciach vykonávať kontroly osôb a tovaru. Tieto kontroly však musia rešpektovať právo EÚ.

Spor medzi Španielskom a Britániou vypukol v júli, keď Gibraltár vo svojich vodách začal budovať betónové zátarasy na ochranu rýb. Španielsko uviedlo, že umelý útes prekáža jeho rybárskym lodiam. Ako protiopatrenia zaviedlo prísnejšie kontroly na hraniciach a naznačilo prípadné zdanenie obyvateľov Gibraltáru, ktorí vlastnia nehnuteľnosti na území Španielska.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem