EÚ vytvorila osobitnú skupinu expertov pre oblasť južného Stredomoria

Brusel 8. júna (TASR) – Vysoká predstaviteľka EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová rozhodla dnes o zriadení novej osobitnej skupiny pre oblasť južného Stredomoria.

Osobitná skupina bude zložená z expertov z Európskej zahraničnej služby, Európskej komisie, Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a ďalších medzinárodných inštitúcií.

Zmyslom osobitnej skupiny je, aby vystupovala ako ústredný orgán pre poskytovanie pomoci a podpory pre krajiny z oblasti Severnej Afriky, ktoré prechádzajú procesom zložitých politických reforiem.

"Európa bude posudzovaná podľa toho, ako dokáže reagovať na neočakávané udalosti tesne v jej susedstve," povedala dnes podpredsedníčka EK.

Vysvetlila, že jej zámerom je, aby osobitná skupina odborníkov z rôznych oblastí zabezpečila, že únia robí dobrú vec v napĺňaní zámerov, ktoré si stanovila v rámci politiky susedských vzťahov. Jej účelom je takisto ukázať, že EÚ má a dokáže si udržať jasnú stratégiu, ktorú si stanovila pre oblasť celého južného Stredomoria.

"Osobitná skupina zvýši naše spoločné úsilie pri podpore civilnej spoločnosti v tomto regióne, pri budovaní demokracie a ekonomického oživenia vďaka fondom vytvoreným EÚ, Európskou investičnou bankou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj," povedala Ashtonová.