EÚ vyzdvihuje úspešnosť projektov spolupráce na úrovni makroregiónov

Brusel 1. júla (TASR) – Európska komisia (EK) zverejnila dnes prvú štúdiu, v ktorej sa posudzuje úspešnosť dvoch makroregionálnych stratégií EÚ a prezentovala odporúčania do budúcnosti. Ide o stratégiu pre podunajskú oblasť a oblasť Baltského mora.

Tieto dve stratégie združujú viac ako 20 krajín z EÚ i mimo nej. "Táto štúdia potvrdzuje význam našich makroregionálnych stratégií. Intenzívna spolupráca v rámci nich viedla ku vzniku stoviek nových projektov a nových sietí v podunajských a pobaltských regiónoch. Zúčastnení vyzdvihujú najmä skutočnosť, že vďaka nim dochádza k posilneniu spolupráce aj s krajinami mimo EÚ," opísal projekt eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.

Podľa správy komisie došlo k výraznému posilneniu spolupráce medzi zúčastnenými krajinami EÚ a susednými štátmi, ktoré nie sú členmi únie, čo viedlo k efektívnejšiemu využívaniu dostupných zdrojov.

Pokiaľ ide o budúce makroregionálne stratégie, správa vyzdvihuje skutočnosť, že nové iniciatívy by mali vznikať len v prípade, že budú odpoveďou na konkrétne potreby zlepšenej spolupráce na vysokej úrovni. Nevyhnutná je pripravenosť premietnuť politický záväzok do administratívnej podpory, pričom nové stratégie by mali jasne preukazovať osobitnú pridanú hodnotu na úrovni EÚ.

Stratégia EÚ pre región Baltského mora bola prijatá v roku 2009, stratégia pre podunajskú oblasť v júni 2011. V súčasnosti je požiadavka založiť stratégiu pre región Jadranského a Iónskeho mora.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) vjo