EÚ vyzýva členské štáty, aby využívali potenciál veľkoobjemových dát

Brusel 2. júla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes v reakcii na požiadavky výrobného odvetvia a občanov vyzvala vlády členských štátov, aby využili potenciál veľkoobjemových dát.

Eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla, že nastal správny čas na to, aby sa EÚ zamerala na pozitívne aspekty veľkoobjemových dát (big data).

Pri verejnej konzultácii súvisiacej s veľkoobjemovými dátami sa zistili problémy ako absencia cezhraničnej koordinácie, nedostatočná infraštruktúra a možnosti financovania, málo odborníkov v oblasti údajov a chýbajúce súvisiace zručnosti či rozdrobené a príliš zložité právne prostredie.

EK navrhuje konkrétne opatrenia, napríklad vytvoriť verejno-súkromné partnerstvo pre veľkoobjemové dáta, ktoré by financovalo prevratné myšlienky v oblastiach ako personalizovaná medicína či potravinová logistika.

K návrhom patrí aj vytvorenie akéhosi inkubátora verejne dostupných údajov (v rámci programu Horizont 2020), ktorý by pomáhal malým a stredným podnikom budovať dodávateľské reťazce založené na údajoch a intenzívnejšie využívať služby typu cloud computing.

Medzi dobré nápady patrí aj vybudovanie série superpočítačových centier s cieľom zvýšiť počet kvalifikovaných pracovníkov v oblasti údajov v Európe a vytvoriť sieť zariadení na spracovanie údajov v jednotlivých členských štátoch.

Komisia upozornila, že na svete sa každú minútu generuje 1,7 milióna bajtov údajov, čo zodpovedá 360.000 DVD nosičom. To je viac ako 6 megabajtov údajov na každého človeka za deň. Sektor údajov v dôsledku toho rastie ročne o 40 percent, čo je sedemnásobne rýchlejšie ako celý informačný a komunikačný trh.

Veľkoobjemové dáta už teraz pomáhajú urýchliť diagnostikovanie mozgových poranení, hľadať najvhodnejšie miesta pre veterné elektrárne, vyhýbať sa dopravným zápcham alebo predpovedať úrodnosť v rozvojových krajinách.

Hodnota globálnych technológií a služieb v oblasti „big data“ sa v roku 2015 zvýši na 16,9 miliardy USD a vďaka údajom v Európe vzniknú státisíce nových pracovných miest.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem