EÚ vyzýva členské štáty na dôraznejšiu integráciu rómskych komunít

Brusel 8. apríla (TASR) – Európska komisia pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa Rómov vydala stanovisko, ktorým vyzýva členské štáty EÚ na zintenzívnenie snáh vedúcich k zlepšeniu postavenia rómskych komunít v Európe.

Komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová, komisár pre zamestnanosť, sociálne otázky a začlenenie László Andor a komisár pre regionálny rozvoj Johannes Hahn v spoločnom stanovisku pre médiá uviedli, že aj napriek niektorým badateľným pokrokom v oblasti integrácie Rómov do väčšinovej spoločnosti ešte stále zostávajú veľké výzvy v tejto oblasti.

Členské štáty by na národnej úrovni mali zlepšiť najmä boj proti diskriminácii Rómov a ich prístup k systému vzdelávania, zamestnanosti a zdravotnej ochrany.

"Zlepšenie situácie pre občanov rómskej národnosti je jednou z najväčších výziev v Európe. Snaha o zlepšenie ich každodenného života si vyžaduje dlhodobé záväzky, adekvátne zdroje a súčinnosť akcií na národnej, regionálnej a európskej úrovni," uviedla trojica komisárov v stanovisku pre médiá.

Komisári pripomenuli, že EÚ rozbehla akčný plán s jednotlivými členskými štátmi únie, ktorý na národnej úrovni zabezpečuje začleňovanie Rómov do spoločnosti. To podľa nich treba vnímať iba ako prvý dôležitý krok, pričom podstatné bude, aby členské štáty implementovali všetky potrebné politiky.

"Začlenenie rómskej populácie má zmysel. Prieskumy vedené Svetovou bankou ukázali, že začlenenie Rómov môže znamenať ročný prínos okolo pol miliardy eur pre ekonomiku niektorých štátov, ak sa podarí zvýšiť produktivita práce rómskych občanov, znižovanie sociálnych dávok a výber daní. Integrácia Rómov nesmie byť vnímaná ako náklad, ale ako sociálna investícia v duchu princípov stratégie Európa 2020, zameraných na rozumný a udržateľný rast," uviedla trojica komisárov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem