EÚ vyzýva členské štáty na prísnejšiu kontrolu internetových hazardných hier

Brusel 14. júla (TASR) – Európska komisia (EK) prijala dnes odporúčanie týkajúce sa služieb on-line hazardných hier. Nabáda členské štáty, aby sa usilovali o vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých.

Uskutočniť sa to má prijatím zásad pre služby on-line hazardných hier a zavedením zodpovednej reklamy a sponzorstva týchto služieb. Cieľom je ochrana zdravia a minimalizácia prípadných hospodárskych škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku patologického alebo chorobného hráčstva.

Eurokomisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier upozornil, že toto odporúčanie predstavuje realizáciu jedného z kľúčových prvkov akčného plánu EK z roku 2012 o službách on-line hazardných hier.

„Pred rizikami spojenými s hráčstvom musíme lepšie chrániť všetkých občanov, najmä deti. Teraz je na členských štátoch, ale aj na prevádzkovateľoch on-line hazardných hier, aby prejavili podobnú snahu o vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v celej EÚ v tomto rýchlo rastúcom digitálnom sektore,“ povedal Barnier.

V odporúčaní EK sa stanovuje niekoľko zásad, ktoré by mali členské štáty zapracovať do svojich právnych predpisov týkajúcich sa hazardných hier.

Cieľom informácií ohľadne webových lokalít s hazardnými hrami je najmä zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom poskytli dostatočné informácie na pochopenie rizík spojených s hráčstvom.

Komerčné oznámenia (reklama a sponzorstvo) by sa mali pripravovať zodpovedným spôsobom.

Ďalej členské štáty by mali zaistiť, aby on-line hazardné hry nemohli hrať maloletí a aby boli zavedené pravidlá na minimalizovanie ich kontaktu s hazardnými hrami.

Mal by sa tiež zaviesť proces registrácie na účel založenia účtu hráča, v rámci ktorého by spotrebitelia museli poskytnúť údaje o veku a totožnosti, ktoré si potom prevádzkovatelia overia.

Mala by byť dostupná aj trvalá podpora hráčov s cieľom zabrániť problémom, ktoré súvisia s hráčstvom, a to tak, že by hráči mali k dispozícii nástroje, ktoré im pomôžu udržať hranie pod kontrolou: možnosť stanoviť si počas registrácie výdavkové limity, možnosť dostávať počas hry upozornenia o výhrach a prehrách a možnosť hranie dočasne prerušiť.

Hráči by tiež mali mať prístup k linkám pomoci, na ktoré sa môžu obrátiť v súvislosti so svojím hráčskym správaním, a mali by mať možnosť sami sa jednoducho vyradiť z webových lokalít s hazardnými hrami.

Okrem toho reklama a sponzorstvo služieb internetových hazardných hier by mali byť sociálne zodpovednejšie a transparentnejšie. Nemali by napríklad obsahovať nepodložené tvrdenia týkajúce sa šance na výhru, vyvíjať tlak na hranie hazardných hier alebo naznačovať, že hranie hazardných hier rieši sociálne, pracovné, osobné či finančné problémy.

Členské štáty boli vyzvané, aby organizovali informačné kampane na zvýšenie povedomia o hazardných hrách a súvisiacich rizikách a aby zároveň zhromažďovali údaje o zakladaní a rušení účtov hráčov a o porušovaní pravidiel týkajúcich sa komerčných oznámení.

Členské štáty by tiež mali určiť kompetentné regulačné orgány na zabezpečenie účinného monitorovania dodržiavania tohto odporúčania, ktoré sa bude vykonávať nezávislým spôsobom.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem