EÚ vyzýva členské štáty na riadenú politiku legálneho prisťahovalectva

Brusel 17. júna (TASR) – Treba posilniť riadenú politiku legálneho prisťahovalectva a integrácie a tiež zmodernizovať a zefektívniť riadenie prílevu cestujúcich na vonkajších hraniciach. To sú hlavné závery dnes zverejnenej správy Európskej komisie (EK) obsahujúcej analýzu vývoja v oblasti prisťahovalectva a azylu za rok 2012 a začiatok roku 2013.

Komisia sa prostredníctvom tohto dokumentu dožaduje ucelenejšej reakcie zo strany EÚ. Pre posilnenie politiky legálneho prisťahovalectva je podľa správy EK potrebné zintenzívniť aj boj proti obchodovaniu s ľuďmi a nájsť lepšie riešenie problémov nelegálnej migrácie. Zároveň však treba zabezpečiť, aby sa prisťahovalcom a žiadateľom o azyl zaručili základné práva.

„Chystáme sa zriadiť spoločný európsky azylový systém, ktorým sa tým najzraniteľnejším zaručí ochrana, ako aj solidarita s nimi. Mnohí títo ľudia sú vysoko kvalifikovaní a treba im dať príležitosť na to, aby mohli vo svojej novej krajine naplno využiť svoje kapacity. To isté platí aj pre iné skupiny migrantov,“ uviedla komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Politika zameraná na budúcnosť je podľa komisárky zárukou toho, že migrácia bude dynamicky prispievať k rastu a pokroku EÚ.

Správa EK konštatuje, že nebude trvať dlho a Európa začne pociťovať dôsledky starnutia obyvateľstva a klesajúceho podielu pracujúcich. Napriek vysokej miere nezamestnanosti sú aj dnes v EÚ neobsadené približne dva milióny pracovných miest v oblastiach, ako je zdravotníctvo, informačné a komunikačné technológie, inžinierstvo, predaj a financie.

"Hoci prisťahovalectvo nie je jediným riešením na odstránenie prípadných nedostatkov v kvalifikácii, tvorí samozrejmú súčasť spoločného riešenia na podporu stratégie hospodárskeho rastu EÚ," uvádza sa v dokumente komisie.

Právne predpisy EÚ zaoberajúce sa migráciou pomáhajú priťahovať určité kategórie migrantov. Takýmto predpisom je smernica o modrej karte, ktorá občanom tretích krajín nastupujúcim na miesto s vysokou kvalifikáciou uľahčuje vstup do EÚ aj pobyt (správa o vykonávaní smernice vyjde do polovice roku 2014).

Rokovania týkajúce sa smerníc o zamestnancoch presunutých v rámci podniku a o sezónnych pracovníkoch v roku 2012 pokročili, Európsky parlament a Rada ministrov však ešte budú musieť vyvinúť určité úsilie, aby dospeli k dohode.

Členské štáty EÚ musia zabezpečiť, aby sa na podporu integrácie zaviedli účinné opatrenia. Migrantom by sa malo umožniť, aby mohli v plnej miere rozvíjať svoj potenciál v prostredí, kde sa ich základné práva plne rešpektujú. Bude dôležité, aby členské štáty správne implementovali smernicu o jednotnom povolení, ktorou sa pracujúcim z tretích krajín udeľujú určité rovnaké práva.

Výročné správy o prisťahovalectve a azyle sa vypracúvajú na základe žiadosti, ktorú vzniesla Európska rada pri prijímaní paktu o prisťahovalectve a azyle v roku 2008.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh