EÚ vyzýva na dôraznejšie zastúpenie žien vo výskume a vedeckej oblasti

Brusel 5. apríla (TASR) – Ženy vo vedeckých disciplínach a ženy s vedeckou kariérou sú v Európe ešte stále zastúpené nedostatočne. Vyplýva to z najnovšieho vydania publikácie She Figures, ktoré dnes zverejnila Európska komisia (EK).

Podľa výsledkov prieskumu ženy predstavujú iba 33 percent európskych výskumných pracovníkov, 20 percent profesorov na plný pracovný čas a 15,5 percenta najvyšších predstaviteľov zariadení vo vysokoškolskom sektore.

"Napriek určitému pokroku v posledných rokoch sú ženy stále v menšine a od postupu na najvyššie pozície ich delia najmä skryté prekážky. Je to nespravodlivosť a škandalózne mrhanie talentom. Komisia sa zameriava na podporu rodovej rovnosti v našich výskumných programoch a pracuje na zmene hlboko zakorenenej inštitucionálnej kultúry," uviedla v tejto súvislosti eurokomisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová.

Podľa dnes predloženej správy predstavujú ženy približne 40 percent všetkých výskumných pracovníkov zariadení vo vysokoškolskom sektore, 40 percent v sektore verejnej správy a 19 percent v podnikateľskom sektore.

Napriek tomu, že vo všetkých sektoroch sa počet žien zvyšoval rýchlejšie než počet ich mužských kolegov, bádateľky majú stále problém dostať sa na vedúce pozície. V EÚ je pomer žien a mužov vo vedeckých výboroch a správnych radách v priemere jedna ku dvom.

Podpora rodovej rovnosti je jednou z najdôležitejších priorít EK pri realizácii Európskeho výskumného priestoru (EVP). Komisia vyzvala členské štáty, aby odstránili prekážky v prijímaní výskumných pracovníčok do zamestnania a ich zotrvaní v ňom či v ich kariérnom postupe.

Publikáciu She Figures zostavuje Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu a Eurostat) v spolupráci so štatistickými korešpondentmi helsinskej skupiny Ženy vo vede.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem