EÚ vyzýva občanov európskych miest, aby prispeli k tvorbe mestskej agendy

Brusel 22. júla (TASR) – Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn dnes vyzval občanov EÚ, aby sa podelili o svoje názory na mestskú agendu únie – akú by mala mať formu a ako by sa mala vykonávať. Hahn vyzval, aby sa zainteresované strany i obyvatelia miest zapojili do verejnej konzultácie súvisiacej s oficiálnym oznámením, ktoré práve zverejnila Európska komisia.

V oznámení EK s názvom „Mestský rozmer politiky EÚ“ sa opisuje situácia miest v celej EÚ, mestská politika v členských štátoch, ako aj globálny rozmer urbanizácie. Zdôrazňuje sa v ňom, že mestská agenda EÚ by mala odrážať celkové ciele EÚ a musí súčasne dopĺňať vnútroštátnu politiku v členských štátoch.

„Pokiaľ v európskych mestách nevyriešime záležitosti, ktoré siahajú od znečistenia po chudobu, od nezamestnanosti po energetiku, nemôžeme sa postaviť výzvam, ktorým čelí Európa, ani dosiahnuť jej ciele,“ uviedol komisár Hahn.

Dodal, že európske mestá by mali mať ako partneri EÚ významnejšiu úlohu. Aj na to má poslúžiť jeho dnešná výzva na konzultácie.

Komisár pripomenul, že viac ako dve tretiny obyvateľov Európy žije v mestách, preto je správne, že v rámci reformy politiky súdržnosti EÚ sa mestám a mestskému rozvoju prikladá v politickej agende väčší význam.

Zatiaľ čo 72 percent z celkového obyvateľstva EÚ žije vo veľkomestách, mestách a na predmestiach, tento podiel pravdepodobne dosiahne v roku 2050 viac ako 80 percent. V oznámení EK sa uvádza, že viac ako dve tretiny celkovej politiky EÚ majú priamy alebo nepriamy vplyv na mestá alebo veľkomestá – v oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia.

Do verejnej konzultácie sa možno zapojiť do 26. septembra 2014. Cieľom je nájsť odpovede na nasledovné otázky: Prečo je mestská agenda EÚ potrebná? Aké široké by malo byť jej zameranie? V ktorých oblastiach môže činnosť EÚ priniesť najväčšiu pridanú hodnotu? Mali by byť mestá zapojené do tvorby politiky? A ak áno, akým spôsobom?

Medzi tých, ktorí žiadali vytvorenie mestskej agendy EÚ, patrí Európsky parlament, Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor, ako aj samotné združenia miest.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem