Vzrástli prípady sprenevery u poľnohospodárov, ale i v kohéznej politike

Brusel 14. júla (TASR) – V roku 2009 vzrástol počet prípadov porušenia pravidiel pri žiadostiach i čerpaní prostriedkov zo zdrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), fondov pre kohéznu politiku i predprístupových fondov. Vyplýva to z pravidelnej výročnej správy Európskej komisie (EK) o boji proti finančným podvodom.

Komisia si zvýšený počet neregulárností vysvetľuje skôr zavedením účinnejšieho systému na odhalenie špekulantov ako nárastom snahy využívať peniaze z eurofondov neoprávnenými krokmi.

"Komisia zdieľa dohľad nad ochranou fondov EÚ spoločne s členskými štátmi. Je veľmi dôležité, aby členské krajiny okamžite ohlásili prípady, keď sa objavia nezrovnalosti a pokus o spreneveru prostriedkov, a aby prevzali svoj diel zodpovednosti v riešení takýchto prípadov," uviedol komisár Algirdas Šemeta, ktorý má v EK na starosti dane, colnú politiku, audit a boj proti podvodom.

V oblasti poľnohospodárstva sa vlani zvýšil počet pokusov o spreneveru o 43 % oproti roku 2008 a spolu sa dotýkali balíka v hodnote 125 miliónov eur. Toto zvýšenie takmer o polovicu odôvodňuje EK zavedením systému správy porušovania pravidiel (Irregularity Management System – IMS), ktorý umožňuje ohlasovanie nezrovnalostí viacerým subjektom a inštitúciám, ktoré sú späté s procesom fungovania fondov.

V sekcii fondov, ktoré sú k dispozícii kandidátom na členstvo v Európskej únii, sa zvýšil počet previnení o 35 % (týkali sa 117 miliónov eur), kým pri čerpaní prostriedkov z fondov kohéznej politiky (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond) komisia zaznamenala 23-% zvýšenie (s vplyvom na čiastku 1,22 miliardy eur).

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl