EÚ začala hodnotiť vnútroštátne predpisy o prístupe k povolaniam

Brusel 2. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes prijala oznámenie, v ktorom ohlásila začiatok hodnotenia vnútroštátnych predpisov o prístupe k povolaniam. Eurokomisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier upozornil, že nejde o dereguláciu povolaní ani o ukladanie sankcií členským štátom.

Regulované povolania sú povolania, prístup ku ktorým je podmienený získaním špecifických kvalifikácií alebo ktorých používanie je chránené osobitným titulom, napríklad farmaceuti alebo architekti. Zavedenie obmedzení môže byť niekedy opodstatnené, príliš reštriktívne podmienky prístupu k určitým povolaniam však môžu mladých ľudí odradiť alebo im zabrániť v prístupe na trh práce.

Zlepšenie prístupu k povolaniam, najmä prostredníctvom proporčnejšieho a transparentnejšieho regulačného prostredia v členských štátoch by uľahčilo mobilitu kvalifikovaných odborníkov v rámci jednotného trhu a cezhraničného poskytovania odborných služieb. To by malo pozitívny vplyv na zamestnanosť a posilnenie hospodárskeho rastu, najmä vzhľadom na skutočnosť, že len samotné profesionálne služby dosahujú podiel približne na úrovni 9 percent HDP EÚ.

"Mobilita odborníkov v rámci Európskej únie je stále nízka. Podmienky prístupu k určitým povolaniam môžu byť zložité, zaťažujúce a v jednotlivých členských štátoch sa často výrazne líšia. To odrádza pracovníkov od hľadania a získania zamestnania v ostatných členských štátoch. Som presvedčený, že bude užitočné, keď členské štáty zmapujú regulované povolania a nadväzne na to vykonajú previerku a hodnotenie prekážok prístupu k povolaniam." uviedol v tejto súvislosti eurokomisár Barnier.

Komisár dodal, že nejde o dereguláciu povolaní ani o ukladanie sankcií členským štátom, ale skôr o zabezpečenie lepšieho prístupu k profesionálnym službám prostredníctvom preskúmania tých vstupných štruktúr, ktoré najlepšie podporia jednoduchší, proporčnejší, bezpečný a transparentný systém.

V dnes prezentovanom oznámení EK sú zapracované požiadavky stanovené v revidovanej smernici o uznávaní odborných kvalifikácií — čo bola jedna z priorít Aktu o jednotnom trhu I z roku 2011.

Oznámenie predpokladá uplatňovanie transparentnosti: každý členský štát bude musieť poskytnúť zoznam povolaní, ktoré reguluje, a to aj na regionálnej úrovni. Komisia potom tento zoznam zverejní vo forme európskej mapy regulovaných povolaní, na ktorej bude jasne zobrazené, ktoré povolania a v ktorých krajinách sú regulované.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) jk