EÚ začala verejnú konzultáciu o zlepšení kvality ovzdušia

Brusel 11. decembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že začala verejnú internetovú konzultáciu o najlepšom spôsobe zlepšenia kvality ovzdušia v Európe. V nasledujúcich 12 týždňoch budú môcť všetky zainteresované strany vyjadriť svoje názory na implementáciu existujúceho rámca, ako aj na možnosti jeho vylepšenia.

Výsledky konzultácie sa stanú základom pre komplexnú revíziu politických stratégií v oblasti kvality ovzdušia v Európe. Verejná konzultácia potrvá do 4. marca 2013.

Správa EK konštatuje, že občania EÚ sa znepokojujú nad znečisťovaním ovzdušia a súvisiacimi hrozbami pre životné prostredie a ľudské zdravie. Napriek pokroku dosiahnutému v minulých desaťročiach – vďaka právnym predpisom na znižovanie škodlivín, ako sú oxid siričitý, olovo, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a benzén, niektoré znečisťujúce látky stále spôsobujú problémy.

Množstvo letného smogu, potenciálne škodlivého prízemného ozónu a jemných častíc, ktoré predstavujú významné zdravotné riziko, pravidelne prekračuje bezpečnostné hranice. V dôsledku toho spôsobuje vystavenie znečistenému ovzdušiu v EÚ naďalej každoročne viac ako 350.000 predčasných úmrtí.

Verejná internetová konzultácia je zložená z dvoch častí – krátkeho dotazníka pre širokú verejnosť a širšieho súboru otázok pre odborníkov a profesionálov zo štátnej správy, z regionálnych a miestnych orgánov, z výskumu, podnikateľského sektora, zdravotníctva, životného prostredia a z iných skupín so skúsenosťami s implementáciou právnych predpisov EÚ o kvalite ovzdušia.

Inernetová konzultácia je súčasťou širšieho procesu, ktorého zámerom je zapojiť občiansku spoločnosť do chystanej revízie tejto politiky v oblasti kvality ovzdušia.

Komisia oznámila, že čoskoro zverejní výsledky prieskumu Eurobarometra o kvalite ovzdušia. Svoj názor v ňom vyjadrilo približne 25.000 európskych občanov z 27 členských štátov.

Na základe dvojročnej hĺbkovej analýzy a výsledkov rozsiahleho konzultačného procesu pripraví EK návrh budúcej politiky EÚ v oblasti kvality ovzdušia najneskôr do konca roku 2013.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc