EÚ založila širokú občiansku platformu na boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Brusel 31. mája (TASR) – Viac ako 100 európskych organizácií občianskej spoločnosti dnes v Bruseli spojilo svoje sily v rámci novej platformy EÚ zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Uvádza sa to v tlačovej správe Európskej komisie (EK).

Celoeurópska platforma, ktorú založila EK, má slúžiť ako fórum pre organizácie pôsobiace na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni v oblasti ľudských práv, práv detí, žien a migrantov, rodovej rovnosti a útočísk.

Jej účastníci sa budú môcť podeliť o skúsenosti a konkrétne nápady, ako čo najlepšie pomôcť obetiam, rozšíriť svoje siete a zabrániť ďalšiemu nárastu počtu obetí tohto zločinu.

"Občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu pri predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a ochrane obetí. Odborníci a dobrovoľníci, ktorí pracujú v tejto oblasti a priamo s obeťami, si teraz môžu navzájom vymeniť poznatky a pomôcť pri definovaní konkrétnych politík na boj proti tomuto ohavnému zločinu," uviedla komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Komisárka spresnila, že cieľom platformy je zabezpečiť, aby všetky strany, ktoré sa angažujú v tejto oblasti, získali potrebnú podporu od EÚ i jeden od druhého, a aby sa ich vedomosti rozšírili po celej Európe.

Komisia bude podporovať platformu prostredníctvom organizovania pravidelných stretnutí účastníkov s cieľom zozbierať dôležité, aktuálne informácie a spätnú väzbu týkajúcu sa hlavných problémov, s ktorými sa organizácie občianskej spoločnosti stretávajú v teréne.

Druhé stretnutie platformy je predbežne naplánované na jeseň tohto roku. Odborníci na túto problematiku v rámci EÚ zároveň uvažujú, ako do novej platformy zapojiť aj organizácie z krajín mimo únie.

Smernicu EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi, ktorá sa zameriava na predchádzanie zločinu, ochranu obetí a stíhanie páchateľov takýchto trestných činov na úrovni únie zatiaľ transponovalo do vnútroštátnych právnych predpisov v plnom rozsahu iba deväť krajín: Česká republika, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko Švédsko, pričom 4 krajiny ju transponovali len čiastočne (Belgicko, Bulharsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo).

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc