EÚ zohráva vedúcu úlohu v kampani zameranej na zrušenie trestu smrti

Brusel 10. októbra (TASR) – Európska únia v rámci dnešného svetového a európskeho Dňa proti trestu smrti zdôraznila, že aj naďalej bude pokračovať vo svojom medzinárodnom úsilí zameranom na zrušenie hrdelných rozsudkov.

Európska únia pravidelne zdôrazňuje, že trest smrti odmieta, a pri vynakladaní úsilia o jeho celosvetové zrušenie využíva všetky dostupné diplomatické nástroje vrátane vyhlásení, demarší a dialógov o ľudských právach so svojimi partnermi.

Pokrok smerujúci k zrušeniu trestu smrti patrí k hlavným prioritám nedávno prijatej rámcovej stratégie a akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu, ako aj európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR).

Aj keď je celosvetové úsilie za zrušenie trestu smrti čoraz výraznejšie, 20 z 58 krajín na celom svete, ktoré tento trest ešte nezrušili, ho uplatňujú v znepokojujúcej miere, uviedla vo svojej dnešnej správe Európska komisia (EK).

EÚ vyzýva krajiny, v ktorých trest smrti ešte existuje, k jeho postupnému obmedzovaniu a k rešpektovaniu medzinárodne dohodnutých minimálnych noriem. V Európe je to prípad Bieloruska.

Kampaň EÚ proti trestu smrti prebieha aj v rámci multilaterálnych fór, ako je OSN, a prispieva k prijatiu rezolúcie 67. Valného zhromaždenia OSN o moratóriu na uplatňovanie trestu smrti. EÚ naďalej nabáda všetky štáty, aby pristúpili k Druhému opačnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ktorý je najvýznamnejším medzinárodným nástrojom OSN na zrušenie trestu smrti.

Európska únia zohráva vedúcu úlohu pri podpore organizácií občianskej spoločnosti usilujúcich o zrušenie trestu smrti a je okrem toho aj prvým nadnárodným spoločenstvom, ktoré prijalo pravidlá zakazujúce obchod s produktmi, ktoré sa používajú pri výkone trestu smrti (alebo pri mučení a zlom zaobchádzaní), a poskytovanie technickej pomoci súvisiacej s takýmito produktmi.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl