EÚ zostavila porotu pre výber nového predsedu Európskej rady pre výskum

Brusel 19. decembra (TASR) – Európska komisia poverila dnes sedem medzinárodne uznávaných univerzitných a vedeckých odborníkov, aby našli budúceho predsedu Európskej rady pre výskum (ERC), agentúry Európskej únie pre financovanie cezhraničného výskumu. Výberovú komisiu povedie lord Sainsbury z Turville, rektor univerzity v Cambridgei a bývalý britský minister pre vedu.

Výberová komisia vypracuje pre EK odporúčania tak, aby sa budúci predseda ERC mohol ujať svojich povinností od 1. januára 2014, keď vystrieda súčasnú predsedníčku ERC Helgu Nowotnú.

Za päť rokov svojej existencie sa ERC etablovala ako významná agentúra pre financovanie cezhraničnej vedy, podporujúca výskum len na základe výnimočnosti. Keďže sa postavenie ERC naďalej posilňuje, úloha ďalšieho predsedu bude kľúčová. Bude hlasom a verejne známou tvárou ERC a bude obhajovať zásady ERC, teda výnimočnosť, efektívnosť a nezávislosť.

„Európska rada pre výskum teraz funguje veľmi dobre a je na ceste k tomu, aby sa stala plnohodnotnou organizáciou pre financovanie, ktorá sa bude môcť merať s tými najlepšími na svete,“ uviedol lord Sainsbury, jeden zo zakladateľov ERC.

Európsku radu pre výskum založili v rámci siedmeho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja na podporu vysoko kvalitného výskumu v Európe. Prostredníctvom otvorených výberových konaní poskytuje granty na projekty, ktoré vedú začínajúci aj skúsení výskumní pracovníci, ktorí pracujú v Európe alebo sa tam sťahujú za prácou, a to bez ohľadu na ich pôvod.

Cieľom ERC je rozpoznávať najlepšie nápady, udržiavať a zvyšovať prestíž špičkových výskumných pracovníkov Európy a povedomie o nich a zároveň lákať talenty zo zahraničia. Podľa návrhov EK na ďalší sedemročný program na financovanie výskumu EÚ – Horizont 2020 (2014–2020), by sa mal rozpočet ERC na obdobie 2007–2013 zvýšiť zo 7,5 miliardy eur na viac ako 13 miliárd eur.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon