EÚ:Ak EK dostane riadne vysvetlenie,nebude žiadať zastavenie platieb z fondov EÚ

Bratislava 11. februára (TASR) – Ak Európska komisia (EK) dostane uspokojivé vysvetlenie od slovenskej vlády súvisiace s implementáciou európskych smerníc a účasťou verejnosti na konaniach pri povoľovaní niektorých projektov, nebude požadovať zastavenie platieb z fondov Európskej únie (EÚ). Po dnešnom stretnutí s vicepremiérom Dušanom Čaplovičom to v Bratislave uviedol generálny riaditeľ Európskej komisie (EK) pre regionálnu politiku Dirk Ahner.

Príčinou, prečo by malo Slovensko prísť o časť peňazí z fondov EÚ, sú opatrenia na urýchlenie výstavby diaľnic pomocou projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP), ktoré boli schválené ešte v roku 2007. Informoval o tom 2. februára týždenník Trend. Problémom je povýšenie výstavby diaľnic a iných diel nad práva občanov spolurozhodovať o podobe prostredia, v ktorom žijú. Vyplynulo to z Ahnerovho listu stálemu predstaviteľovi Slovenska pri EÚ Ivanovi Korčokovi. Komisia okrem toho vyčítala aj nedostatočnú transpozíciu iných európskych smerníc v oblasti životného prostredia.

Rezort životného prostredia dnes deklaroval, že čerpanie eurofondov by nemalo byť ohrozené. "Ministerstvo robí všetko preto, aby zosúladilo národnú legislatívu s direktívami Európskej únie, a to v dohodnutom termíne. Priebežne prebiehajú rokovania medzi zástupcami DG Enviro, DG Regio a ministerstvom, respektíve vládou," uviedla dnes pre TASR hovorkyňa envirorezortu Jana Kaplanová. Priblížila, že Slovensko si samo stanovilo termín, dokedy situáciu napraví, a to máj tohto roku.

Vláda preto na svojom mimoriadnom zasadnutí 5. februára schválila novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) s predpokladanou účinnosťou od mája. Tá upravila pojem dotknutá verejnosť v procese schvaľovania niektorých verejných a súkromných projektov. Budú sa tak k nim môcť vyjadrovať aj niektoré fyzické osoby, občianske iniciatívy, ako aj občianske združenia a organizácie podporujúce ochranu životného prostredia. Materiálom sa mal zaoberať parlament na prebiehajúcej schôdzi, ale na požiadanie ministra životného prostredia Jozefa Medveďa ho poslanci v stredu 10. februára presunuli na marcovú schôdzu. Podľa Kaplanovej všetko ide v súlade s harmonogramom.

Ako ďalej objasnila Kaplanová, na marcovej schôdzi by sa zákonodarcovia mali zaoberať aj návrhom novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Európska smernica o skládkach odpadov má byť plne transponovaná do mája 2010. V oblasti vodného hospodárstva vstúpila do platnosti novela zákona o vodách s účinnosťou od novembra 2009. V súčasnosti prebieha legislatívny proces troch vykonávacích predpisov, do ktorých sú zapracovávané pripomienky EÚ k transpozícii smernice o vodách. MŽP SR vykonáva opatrenia, aby bol daný nesúlad vyriešený do mája 2010.

ala ku emu gl