EURACTIV Podcast | Sú značkové potraviny na Slovensku odlišné od tých v Rakúsku?

EURACTIV Podcast

Podcast je z diskusného fóra k zisteniam Spoločného výskumného centra EÚ (JRC) o dvojitej kvalite potravín. Podujatie zorganizovalo Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a uskutočnilo sa v Európskom informačnom centre, 5. augusta 2019.

Panelovej diskusie sa zúčastnili:
Vladimíra Šucha, riaditeľ Spoločného výskumného centra (JRC)
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku
Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV
Jozef Bíreš, Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Podujatie moderoval Radovan Geist.

Všetky podcasty nájdete na:

Soundcloud

Apple podcasty

Google podcasty

Spotify

PodBean

Sticher

CastBox

Overcast

Podcastadict