EurActiv udelí cenu za verejnú diskusiu o Európe

Nominovaní môžu byť jednotlivci, ako politici, pedagógovia, umelci, novinári, či podnikatelia, alebo organizácie, ako sú MVO, kultúrne či umelecké skupiny, firmy, miestne alebo regionálne verejné organizácie, ktoré implementovali svoje nápady na diskutovanie, propagáciu či hodnotenie európskych politík na národnej a miestnej úrovni.

Nominácia môže byť predložená kýmkoľvek prostredníctvom Blogu Ceny EurActiv, ktorá existuje v desiatich jazykových verziách. Nachádza sa na portáli Blogactiv.eu a je moderovaný portálom EurActiv.sk.

Nominácie je možné predkladať do 15. septembra 2009. Porota v každej krajine vyberie troch národných nominantov a z nich bude určených päť paneurópskych finalistov. Tí, spolu s hosťami podľa vlastného výberu, budú 12. novembra 2009 pozvaní do Bruselu na prestížne udeľovanie cien, na ktorom bude oznámený víťaz veľkej ceny.

EurActiv udeľuje túto cenu ako súčasť iniciatív spojených s 10. výročím portálu EurActiv.com a 5. výročím crosslinguálnej siete, ktorú dnes tvorí 10 portálov v národných mutáciách vrátane EurActiv.sk.

Christophe Leclercq, vydavateľ EurActiv: „Po založení portálu v Bruseli, bola od roku 2004 hlavným príspevkom EurActiv-u v Európe naša sieť národných portálov. Podporujú diskusiu vo svojich krajinách. Prostredníctvom tejto skúsenosti sme počas uplynulých päť rokov sprevádzali ťažký zrod komunikačnej politiky EÚ. Mala by byť skutočne decentralizovaná, no nie len aby sa „stala lokálnou“, ale aby „vznikala lokálne“. Preto sme sa pri oslavách našich výročí rozhodli skombinovať dve veci: cieľ diskutovať o Európe a praktické iniciatívy na národnej úrovni. Je naozaj veľa EÚ aktérov, ktorí robia účastné veci na národnej úrovni. Zaslúžia si uznanie na národnej úrovni, na úrovni EÚ ale tiež prostredníctvom imitácie.“

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za oblasť komunikácie Margot Wallström: „Diskusia je krvou demokracie. Len ak budú diskusie o Európe ukotvené národne, regionálne a lokálne, budú mať európski občania potrebu zapájať sa a hľadať informácie o rozhodnutiach EÚ, ktoré sa ich konkrétne týkajú. Je preto veľmi vítané, že EurActiv našiel spôsob, ako uznať prácu tých výnimočných komunikátorov, ktorí pracujú na podpore takejto diskusie.“

Radovan Geist, editor portálu EurActiv Slovensko: „Kedže politiky sú čoraz viac formované na viacerých úrovniach, je potrebné, aby sme prehĺbili európsku verejnú diskusiu a vniesli do tohto procesu viac transparentnosti, demokracie a nakoniec aj viac legitimity. Inštitúcie EÚ nemôžu animovať takúto diskusiu samy bez aktívneho pričinenie členských štátov a ďalších aktérov. Sieť EurActiv napomáha diskusii v Bruseli aj v niektorých krajinách, no chce s týmto ocenením zvýrazniť iné úspešné príklady.“

Cena EurActiv za verejnú diskusiu o Európe bola symbolicky spustená na Deň Európy 9. mája, v deň, kedy boli položené základy EÚ. Jej odštartovanie, obdobie nominácií a slávnostné odovzdávanie pripadlo na rovnaký čas ako blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu a konštituovanie novej Európskej komisie.