EUROBAROMETER: Členstvo SR v EÚ hodnotí pozitívne polovica Slovákov

Bratislava 16. septembra (TASR) – Viac ako polovica Slovákov si myslí, že hlas Slovenska v Európskej únii má váhu. Každý druhý Slovák zastáva tiež naďalej názor, že členstvo v EÚ je "dobrá vec". Zistil to prieskum Eurobarometer, ktorý bol zameraný na otázky európskych projektov, EÚ a voľby do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2014.

Výsledky prieskumu, ktorého zber dát sa uskutočnil v dňoch 7. až 23. júna tohto roka, predstavil na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu (IK EP) v Slovenskej republike Robert Hajšel. Prieskum zozbieral názory 27.624 ľudí vo všetkých členských štátoch EÚ, na Slovensku odpovedalo v jeho dotazníku 1000 občanov.

"Z prieskumu vyplýva naďalej pozitívny prístup občanov Slovenska k EÚ, hoci percento tých, ktorí jednoznačne členstvo v európskom zväzku hodnotia pozitívne, klesá," uviedol Hajšel. "Na druhej strane, popri 50 percentách slovenských respondentov, ktorí sa k členstvu Slovenska v EÚ vyjadrili pozitívne, opačný názor zastáva iba 10 percent Slovákov," dodal. Pozitívny prístup vidí Hajšel aj v prípade odpovedí na otázku, či EÚ viac spája, ako rozdeľuje. "Až 86 percent Slovákov si myslí, že to, čo občanov rôznych krajín EÚ spája, je dôležitejšie, ako to, čo ich rozdeľuje," skonštatoval Hajšel. Doplnil aj fakt, že viac ako polovica slovenských respondentov si myslí, že hlas SR v EÚ má svoju váhu (56 percent), opačný názor zastáva 42 percent opýtaných.

Európsku identitu vidia Slováci najmä v spojitosti s eurom (62 percent respondentov) a v tomto ohľade prevyšujú celoeurópsky priemer (42 percent). Naopak, hodnoty slobody a demokracie, ktoré respondenti v celoeurópskom priemere hodnotia ako druhé najsilnejšie spojivo s európskou identitou, považuje za spoločné "puto" obyvateľov krajín len 29 percent Slovákov.

Slováci sa s občanmi ostatných členských štátov zhodujú v tom, že najväčšie výzvy, ktoré má EÚ v budúcnosti pred sebou, sú otázky a riešenia nezamestnanosti, verejného dlhu a možnosti práce pre mladých. Slováci si na rozdiel od celoeurópskeho priemeru viac uvedomujú problém so starnutím obyvateľstva (30 percent v porovnaní s 24 percentami v rámci celoeurópskeho priemeru) a problém sociálnej nerovnosti (43 percent v porovnaní s 33 percentami v rámci celej EÚ). Naopak, oveľa menej ako ľudí z iných štátov EÚ trápi Slovákov otázka prisťahovalcov (3 percenta oproti 14 percentám).

"V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do EP sa Slováci podobne ako respondenti z iných členských štátov EÚ zhodujú v tom, že šéfa exekutívy EÚ, predsedu Európskej komisie by mali voliť priamo občania, v oboch prípadoch takto odpovedalo 70 percent respondentov," poznamenal Hajšel.

em zll