Eurobarometer: Európania veria viac v európsku ako v národnú reguláciu bánk

Brusel 18. októbra (TASR) – Viac ako polovica občanov EÚ sa domnieva, že by európske banky mali byť regulované skôr na úrovni únie ako na úrovni národných vlád. Vyplýva to z dnešnej správy Európskeho parlamentu (EP), ktorá čerpá z výsledkov prieskumu Eurobarometra.

Podľa tohto prieskumu polovica respondentov v EÚ verí, že by boli lepšie chránení pred hospodárskou krízou, ak by ich krajina koordinovala protikrízové opatrenia s ostatnými členskými štátmi EÚ.

Viac ako polovica opýtaných (54 %) uviedla, že dohľad nad bankami bude účinnejší na úrovni EÚ než na úrovni vnútroštátnych regulátorov a 57 % respondentov to isté tvrdí v prípade podporných opatrení pre banky, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach.

Na otázku o zárukách za bankové vklady občanov vznikli dva názorové tábory. Pri tejto téme 47 % Európanov potvrdilo, že opatrenia na európskej úrovni by boli účinnejšie ako tie na národnej úrovni, zatiaľ čo 45 % uviedlo presný opak.

V súvislosti s ekonomickou krízou v EÚ odpovedalo 50 % respondentov, že Európania budú v budúcnosti lepšie chránení pred takouto krízou, ak ich krajina bude koordinovať protikrízové opatrenia s ostatnými členskými štátmi EÚ (v júni bola podpora pre toto riešenie na úrovni 55 %), zatiaľ čo 41 % účastníkov prieskumu sa domnieva, že štáty by boli lepšie chránené, keby sa starali "samy o seba" (nárast o 3 percentuálne body voči júnu).

Väčšina respondentov sa podľa prieskumu Eurobarometra domnieva, že euro neovplyvnilo negatívne dôsledky krízy (51 %, pokles o tri body oproti júnu), zatiaľ čo 38 % sa domnieva, že jednotná mena negatívny vplyv na krízu mala (nárast o štyri body).

V prieskume, ktorý sa konal v duchu "Tešíme sa na rok 2025," boli respondenti požiadaní, aby uviedli, kto podľa nich bude najschopnejší brániť ich pred negatívnymi následkami globalizácie. Výsledok je nerozhodný, nakoľko v prospech EÚ ako jediného ochrancu sa vyslovilo 49 % opýtaných a v prospech dôraznejšej úlohy národných vlád rovnako 49 % respondentov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll