Občania EÚ poznajú svoje práva, ale nevedia, čo všetko obsahujú

Brusel 19. februára (TASR) – Európania 20 rokov po zrode občianstva EÚ vo všeobecnosti poznajú svoje práva, ale nie vždy vedia čo tieto práva zahŕňajú. Vyplýva to z nového prieskumu Eurobarometra, ktorý dnes zverejnila Európska komisia.

Osemdesiatjeden percent respondentov vie, že popri vlastnej štátnej príslušnosti sú aj občanmi EÚ. Slovensku v tomto smere patrí šiesta priečka z 27 krajín: 56 percent Slovákov uviedlo, že vedia, že sú občanmi EÚ a vedia, čo pre nich občianstvo EÚ znamená, kým ďalších 35 percent si občianstvo EÚ uvedomuje, ale nevie, čo to presne znamená.

Len 31 percent občanov EÚ sa však cíti byť dostatočne informovaných o svojich právach, ktoré občianstvo EÚ zahŕňa. Slovensko sa v tomto prieskume ocitlo na druhom mieste (po Dánsku), keď až 47 percent Slovákov sa vyjadrilo, že dobre vedia, aké sú ich práva vyplývajúce z členstva v Únii.

Európania najviac poznajú svoje právo na voľný pohyb (88 percent) a právo podávať petície inštitúciám EÚ (89 percent). Na druhej strane dve tretiny (67 percent) sa domnievajú, že voľný pohyb osôb v rámci EÚ je pre hospodárstvo ich krajín prínosom.

Prieskum zverejnili v deň, keď Európsky parlament a EK v Bruseli spoločne diskutujú o právach Európanov. Výsledok dnešnej diskusie bude zdrojom pre nasledujúcu správu EK o občianstve EÚ, ktorej cieľom je odstrániť prekážky, brániace občanom pri uplatňovaní svojich práv.

Správa, ktorá má byť predložená 8. mája, stanoví v rámci Európskeho roka občanov 2013 viacero iniciatív, aby sa tieto práva stali skutočnosťou.

Vďaka občianstvu EÚ, zavedenému Maastrichtskou zmluvou v roku 1993, majú všetci občania členských štátov súbor dodatočných práv ako občania EÚ. Medzi ne patrí právo na voľný pohyb a sloboda usadiť sa kdekoľvek v EÚ, hlasovať a byť volený v miestnych voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte EÚ, v ktorom žijú. Ďalej je to právo na konzulárnu ochranu v zahraničí za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci v prípade, že ich vlastná krajina tam nemá diplomatické zastúpenie, a právo predložiť petíciu Európskemu parlamentu alebo podanie európskemu ombudsmanovi a právo obrátiť sa na inštitúcie EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy