Eurokomisár Hahn zhodnotí spoluprácu 14 krajín podunajskej oblasti

Brusel 26. júna (TASR) – Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn začína v stredu niekoľkodňovú návštevu podunajského regiónu, ktorá spája osem členských štátov EÚ a šesť susediacich krajín. Jeho kroky povedú aj na Slovensko, do Bratislavy.

V priebehu jeho návštevy siedmich krajín – Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska – sa komisár stretne s vysokopostavenými politikmi a so zainteresovanými stranami.

Zároveň sa oboznámi s mnohými projektmi realizovanými v rámci stratégie pre podunajskú oblasť. Návšteva je naplánovaná tak, aby sa časovo zhodovala s každoročnými regionálnymi oslavami dňa Dunaja.

Návšteva sa koná rok po začatí realizácie stratégie pre podunajskú oblasť, pričom Hahn navštívi tento región aj preto, aby sa stretol s osobami zodpovednými za vykonávanie tohto plánu.

Návšteva dunajského regiónu, ktorá sa začne od 27. júna a potrvá do 1. júla, eurokomisárovi poskytne príležitosť získať bezprostredný náhľad na pokrok, ktorý prináša makroregionálna spolupráca, a zvýšiť informovanosť o pridanej hodnote stratégie na politickej úrovni, ako aj v očiach verejnosti.

"Intenzívnejšia spolupráca v rámci stratégie je prínosom pre 14 podunajských krajín. Prakticky od začiatku vykonávania stratégie sa každý týždeň stanovuje nový projekt, ktorý sa má zrealizovať, a v odvetví podnikov, inovácií, bezpečnosti, respektíve v iných oblastiach, sa vytvárajú nové siete. Chcem vidieť na vlastné oči, ako napredujú tímy, ktoré zodpovedajú a vedú túto priekopnícku iniciatívu, a motivovať ich k rýchlejšej realizácii opatrení, ktoré môžu prispieť k rastu a tvorbe pracovných miest," uviedol dnes komisár Hahn.

Stratégia pre podunajskú oblasť spája regionálne politiky, politiky v oblasti výskumu, dopravy a životného prostredia, ako aj aspekty bezpečnosti, cestovného ruchu a rastu v záujme zlepšenia kvality života a práce v regióne. Predstavuje nástroj, ktorý má prispieť k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020, podpore hospodárskeho rastu a k tvorbe pracovných miest v tomto makroregióne.

Počas svojej návštevy sa komisár oboznámi s projektmi ako úprava toku na východ od Viedne, Business Incubator BIOS v severovýchodnom Chorvátsku a most Calafat-Vidin, kde bude svedkom spoločnej záchrannej akcie na Dunaji na hranici medzi Rumunskom a Bulharskom.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem