Eurokomisár pre zamestnanosť László Andor zamieril do Petržalky…

OZNÁMENIE: Eurokomisár pre zamestnanosť László Andor zamieril do Petržalky, aby prešiel Bránou do života

Bratislava 31. marca (TASR) – Presvedčiť sa na vlastné oči, ako funguje projekt podporený Európskym sociálnym fondom, prišiel komisár Európskej únie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor. Na projekt prispela únia 40-tisíc eurami.

„Pre nás, ktorí pôsobíme v Bruseli, je veľmi dôležité vidieť využitie európskych fondov na úspešné projekty priamo v terénne,“ vysvetlil.

Občianske združenie Brána do života v bratislavskej mestskej časti Petržalka prevádzkuje krízové centrum pre obete domáceho násilia, detský domov a domov na polceste, v ktorom poskytuje ubytovanie a sociálne poradenstvo mladým dospelým po ukončení pobytu v detskom domove. Podporu z ESF využilo združenie práve na prácu s mladými dospelými, na rozvoj ich sociálnych zručností, na pomoc pri hľadaní zamestnania, rekvalifikovaní sa či pri dopĺňaní si vzdelávania.

Priestory Domova na polceste si v utorok 22. marca spolu s komisárom Andorom prezrela aj vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková-Matisová, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál a štátna tajomníčka ministerstva práce Lucia Nicholsonová.

Komisára Andora zaujímalo, ako šancu mladých dospelých nájsť prácu ovplyvnila ekonomická kríza. Pýtal sa tiež na skúsenosti s čerpaním peňazí z eurofondov a o projekte hovoril aj so samotnými klientmi združenia.

„Problém so zamestnanosťou mladých dospelých pociťujeme bez ohľadu na krízu, naši klienti majú väčšinou nízke vzdelanie, často končia učilištia bez maturity. Snažíme sa klientov podporovať v snahe zvyšovať si vzdelanie, mnohí si robia maturitu alebo študujú na vysokej škole,“ informovala riaditeľka Brány do života Viera Stráňavová.

„Po odchode z detského domova som nemala kam ísť, som rada, že ma prichýlili v Bráne do života, naučila som sa hospodáriť s peniazmi, tolerovať to, že nemôžem mať všetko, čo chcem,“ povedala odchovankyňa Monika. Urobila si kozmetický kurz a dnes pracuje v salóne.

Štátna tajomníčka MPSVR Lucia Nicholsonová ocenila prácu združenia Brána do života a upozornila na to, že súčasné vedenie rezortu chce zvyšovať šance mladých dospelých na úspešný život a riešiť problémy s ich nízkym vzdelaním a nedostatočnými pracovnými či sociálnymi zručnosťami už v počiatkoch.

„Riešiť dôsledky je neskoro, problémom musíme predchádzať,“ povedala. Na aktuálnu schôdzu NR SR už rezort práce predložil novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Ak ju poslanci schvália, malo by viac detí vyrastať v profesionálnych rodinách, detské domovy by mali vytvárať plán prípravy na osamostatňovanie sa každého dieťaťa a zriaďovateľská pôsobnosť k detským domovom by mala prejsť z úradov práce, soc. vecí a rodiny na Ústredie.

Mediálny odbor Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 begin_of_the_skype_highlighting            167/2008      end_of_the_skype_highlighting Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

mš gl