Európa je čoraz pracovitejšia

Krátka správa:

Podľa údajov Eurostatu dosiahla nezamestnanosť v krajinách eurozóny v novembri 2006 svoju doteraz najnižšiu úroveň – 7,6 %, a to najmä vďaka  zdravému vývoju hospodárstva v 12 krajinách EÚ. Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 12,3 %, čím sa v porovnaní s októbrom znížila o 0,3 %, no v rámci EÚ je to naďalej druhá najvyššia miera.

Predseda EK José Manuel Barroso sa dnes stretne s americkým prezidentom a americkou splnomocnenkyňou pre obchod S. Schwabovou s cieľom rokovať o liberalizácii svetového obchodu.

Cieľom nemeckého predsedníctva EÚ bude okrem iného i pracovať na zabezpečovaní mieru v Kosove. Na misii EÚ v Kosove sa zúčastnia nielen policajti, ale aj predstavitelia spravodlivosti a administratívny personál z európskych krajín.