Europoslanci navrhli posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave

Brusel/Štrasburg 5. februára (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili dnes legislatívny návrh, ktorý má posilniť ochranu práv cestujúcich v leteckej doprave.

"Iba dve percentá cestujúcich sa po podaní sťažnosti dočkajú kompenzácie. Verím, že text, ktorý sme dnes schválili, prináša rozumnú rovnováhu medzi záujmami leteckých spoločností a právami cestujúcich," uviedol spravodajca návrhu, luxemburský europoslanec Georges Bach.

Europoslanci dnes podporili príslušný návrh v prvom čítaní. Rada ministrov EÚ ho môže akceptovať alebo prijať svoju vlastnú verziu. V prípade rozdielnych pozícií začnú obe inštitúcie vyjednávať s cieľom dohodnúť sa na kompromisnom znení novej legislatívy.

Podľa navrhovaných pravidiel by mali letecké spoločnosti vyčleniť na každom nimi využívanom letisku kontaktnú osobu, ktorá bude cestujúcich informovať o ich právach a postupoch podávania sťažností, poskytovať im pomoc, napríklad v súvislosti s presmerovaním letov, a vyplácať náhrady. Kontaktná osoba by tiež mala prijímať sťažnosti klientov aj ohľadne stratenej alebo poškodenej batožiny.   V prípade meškania letu by mal letecký dopravca povinnosť oboznámiť klienta do 30 minút po pôvodne plánovanom čase odletu o tom, či mu zabezpečí prepravu v rámci vlastných služieb.

Pasažieri majú byť informovaní o maximálnej povolenej prepravovanej batožine už na začiatku rezervačného procesu. Zároveň by im malo byť umožnené zobrať si na palubu lietadla nad rámec povolenej príručnej batožiny a bez akéhokoľvek doplatku kabát, kabelku a jednu štandardizovanú tašku s nákupmi z letiska.

Pokiaľ by letecká spoločnosť nezareagovala na sťažnosť v rámci dvoch mesiacov od momentu jej podania, bude sa to považovať za uznanie nároku cestujúceho.

Ak by sa dopravca odvolal na mimoriadne okolnosti, pri ktorých letecké spoločnosti nie sú povinné uhradiť kompenzáciu, cestujúcemu by musel poskytnúť podrobné písomné vysvetlenie. Navrhované pravidlá obsahujú úplný zoznam takýchto okolností, medzi ktoré patrí napríklad poškodenie lietadla spôsobené nárazom vtákov, politické nepokoje alebo nepredvídateľné pracovné spory na strane prepravcu alebo poskytovateľov súvisiacich služieb.   V prípade dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností, akou bolo napríklad rozšírenie oblaku sopečného popola nad Európou v roku 2010, by bola zodpovednosť dopravcov platiť za ubytovanie cestujúcich obmedzená na päť dní.

Parlament v rámci navrhovaných pravidiel presadzuje požiadavku na vytvorenie záručného fondu alebo systému povinného poistenia, ktorý by umožnil návrat cestujúcich v prípade krachu leteckej spoločnosti.

Vnútroštátne orgány by mali okrem toho disponovať dostatočnými právomocami na účinné ukladanie sankcií leteckým spoločnostiam, ktoré porušia práva cestujúcich.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc