Europoslanci nesúhlasia s agrárnou politikou EÚ, lebo narúša biodiverzitu

Štrasburg/Brusel 20. apríla (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v piatok uzniesli na tom, že spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) by sa nemala obmedzovať iba na produkciu potravín a rozvoj vidieka, ale tiež na ochranu biodiverzity. Parlament vyjadril poľutovanie na tým, že opatreniami SPP na ochranu životného prostredia doteraz nebolo možné zastaviť celkový pokles biodiverzity v EÚ.

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ by sa podľa europoslancov mala preorientovať na poskytovanie kompenzácii poľnohospodárom za dodávanie verejných statkov, pretože európsky trh v súčasnosti nie je schopný začleniť hospodársku hodnotu dôležitých verejných statkov, ktoré poľnohospodárstvo môže poskytovať.

Všetky platby v rámci SPP vrátane platieb od roku 2014 by sa mali zakladať na prísnych pravidlách krížového plnenia, ktoré pomáhajú pri zachovávaní biodiverzity a ekosystémových služieb a dodržiavať ustanovenia smernice o vtákoch, smernice o biotopoch, právne predpisy týkajúce sa pesticídov a biocídov, ako aj rámcovú smernicu o vode, uvádza sa v uznesení europarlamentu.

Kontrola poľnohospodárskych postupov by mala byť podľa poslancov EP posilnená s cieľom zabrániť strate biodiverzity. Všetky existujúce dotácie, ktoré škodia životnému prostrediu by mali byť identifikované a do roku 2020 postupne zrušené.