Europoslanci odmietli škrty v rozpočte EÚ na rok 2015, navrhujú vyššie výdavky

Brusel 8. októbra (TASR) – Rozpočtový výbor Európskeho parlamentu (BUDG) v utorok (7.10.) hlasovaním rozhodol o podobe rozpočtu EÚ na rok 2015 v hodnote 146,4 miliardy eur. Balíček výdavkov by mal byť podľa europoslancov o 4 miliardy eur vyšší ako pôvodný návrh Európskej komisie. Suma navyše je podľa poslancov potrebná na pokrytie nezaplatených účtov za rok 2014.

Parlamentný výbor odporučil, aby boli rozpočtové prostriedky zamerané hlavne na politiku rastu a zamestnanosti a ďalšie priority EÚ ako je vzdelávanie, vrátane programu Erasmus+, ale aj humanitárne a podporné činnosti vo vojnou postihnutých krajinách a susediacich zónach. Návrh Výboru BUDG bude predložený na hlasovanie v europarlamente na októbrovom plenárnom zasadnutí.

Výbor pre rozpočet odmietol stanovisko Rady (členských štátov) na škrty vo výške 522 miliónov eur v podobe záväzkov a 2,1 miliardy eur vo forme platieb. Navrhol navyše pridať finančné prostriedky k pôvodnému návrhu komisie v kľúčových prioritných oblastiach. Podľa Výboru pre rozpočet by mali byť konečné čísla na rok 2015 vyzerať nasledovne: 146,3 miliardy eur v podobe záväzkov a 146,4 miliardy eur v podobe skutočných platieb.

Výbor odmietol všetky škrty, ktoré navrhla Rada ministrov v rozpočte na rok 2015. Naopak, odporúča pridať 190,5 milióna eur pre malé a stredné podniky, výskum a vzdelávanie. Ďalších 24 miliónov eur na program študentských výmen a mobility Erasmus+.

Aby si EÚ mohla plniť svoje medzinárodné povinnosti, výbor BUDG navrhol pridať sumu 400 miliónov eur navyše pre humanitárnu pomoc a na rozvoj politiky dobrého susedstva. Ďalších 6,1 milióna eur – oproti sume navrhnutej komisiou a Radou -, navrhli poslanci pre agentúry finančného dohľadu: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky úrad pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Europoslanci mysleli aj na poľnohospodárov a rybárov zasiahnutých ruským embargom na vývoz potravín. Títo by podľa ich návrhu mali dostať o 30 miliónov eur, respektíve o 5 miliónov eur viac, ako sa pôvodne počítalo. Okrem toho navrhli viac zdrojov aj pre fond pomoci EÚ pre najchudobnejších občanov – navýšenie má podobu 16,7 milióna eur.

Nakoniec poslanci rozpočtového výboru odmietli škrty navrhnuté Radou pre vyrovnanie faktúr za neukončené platby. Poslanci chcú pridať 4 miliardy eur, aby sa tak zabezpečilo, že účty z končiacich sa programov budú zaplatené a zabráni sa platobným deficitom. Ide o snahu, aby sa dlhy z roku 2014 nepreliali do budúcoročného rozpočtu únie.

Európsky parlament o podobe rozpočtu na rok 2015 bude hlasovať 22. októbra. Očakáva sa, že Rada na tento návrh nepristúpi a nasledovať bude trojtýždňové kolo zmierovacích rokovaní, ktoré sa začne 28. októbra. Obe inštitúcie by mali dosiahnuť dohodu o konečnej podobe rozpočtu v priebehu novembra, aby mohol europarlament o tom opätovne hlasovať na plenárnom zasadnutí 26. novembra.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop