Europoslanci odobrili budúci akčný plán EÚ na boj proti organizovanému zločinu

Brusel/Štrasburg 23. októbra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu dnes v akčnom pláne EÚ na obdobie rokov 2014-19 navrhli opatrenia na boj proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí. Odhaduje sa, že v EÚ pôsobí asi 4000 medzinárodných zločineckých organizácií.

Podľa predošlých signálov z výborov EP zaujíma čelné postavenie v navrhovaných opatreniach zhabanie finančných aktív organizovaného zločinu a zakročenie proti jeho zdrojom príjmov.

"Náklady na existenciu mafie, ktoré sa ťažko odhadujú, sa pohybujú medzi štyrmi a piatimi percentami HDP pre samotnú EÚ," uviedol spravodajca EP pre túto oblasť, taliansky socialistický poslanec Salvatore Iacolino.

Dnešné uznesenie EP podľa neho predstavuje zoznam konkrétnych krokov, ktoré by mali byť realizované v priebehu nasledujúceho volebného obdobia.

Europol, policajná agentúra EÚ, vo svojej správe odhaduje počet medzinárodných zločineckých organizácií pôsobiacich v EÚ v roku 2013 na 3600, pričom 70 percent z nich má členov z rôznych krajín.

Podľa poslancov by hospodárske subjekty právoplatne odsúdené za organizovanú trestnú činnosť, korupciu alebo pranie peňazí mali byť v celej EÚ vylúčené z účasti na verejných zákazkách. Právoplatne odsúdené osoby by sa nemohli uchádzať o verejnú funkciu alebo ju zastávať.

Europoslanci dnes zopakovali svoju dlhodobú žiadosť o zriadenie úradu európskeho prokurátora, ktorý by koordinoval národné vyšetrovanie a bojoval so zločinmi proti finančným záujmom EÚ. Úrad by mal byť vybavený nevyhnutnými ľudskými a finančnými zdrojmi, zdôraznili poslanci.

Európska komisia odhaduje, že škody spôsobené korupciou predstavujú v EÚ približne 120 miliárd eur ročne, čo predstavuje 1,1 percent HDP únie.

Poslanci EP v zmysle účinnejších krokov proti aktívam organizovaného zločinu vyzývajú na zrušenie bankového tajomstva a odstránenie daňových rajov v EÚ. Zároveň navrhujú, aby bol zadržaný majetok z trestnej činnosti využívaný na sociálne ciele, ako to už platí v niektorých členských štátoch EÚ.

V oblasti obchodovania s ľuďmi a nútenej práce požadujú europoslanci prísnejšie tresty pre osoby, ktoré sú zapletené do obchodu s ľuďmi, a lepšiu ochranu ich obetí. Boj proti nútenej práci by sa mal podľa nich zamerať na miesta, kde sa využíva lacná pracovná sila.

Obchodovanie s ľuďmi prináša každoročné zisky v odhadovanej výške 25 miliárd eur a týka sa všetkých členských krajín EÚ.

Medzinárodná organizácia práce (ILO) odhaduje celkový počet osôb nútených do práce v EÚ na 880.000, z toho je približne 270.000 osôb obeťou sexuálneho vykorisťovania.

Podľa Európskeho parlamentu je kľúčové prijať rozhodnutie o jednotnej právnej definícii organizovanej trestnej činnosti, vrátane trestného činu členstva v organizácii mafiánskeho typu.

Do súboru opatrení patrí aj žiadosť poslancov EP, aby sa manipulácia športových zápasov tiež stala trestným činom so zodpovedajúcim postihom.

Dnešné uznesenie EP stanovuje akčný plán pre budúci Európsky parlament, Európsku komisiu a Radu, ktorého naplnenie by EÚ umožnilo bojovať proti organizovanému zločinu na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon