Europoslanci odobrili konečnú podobu spoločnej rybárskej politiky EÚ

Brusel/Štrasburg 10. decembra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes schválili konečnú podobu reformy spoločnej rybárskej politiky EÚ. Súčasťou reformy budú od roku 2014 kľúčové opatrenia týkajúce sa zastavenia nadmerného rybolovu a zákazu odhadzovania nechcených úlovkov do mora.

Zmeny sa dotknú aj rozsahu informácií, ktoré si spotrebitelia budú môcť nájsť na obaloch výrobkov. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť začiatkom roka 2014 a mali by viesť k udržateľnejšiemu rybolovu.

Rybári budú podľa novej reformy musieť rešpektovať pravidlo maximálneho udržateľného výnosu, čo znamená neloviť väčší objem rýb, než je daný druh v rámci jedného roka schopný reprodukovať. Cieľom je obnova a udržanie populácií rýb nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu.   Parlament v snahe zabrániť praktikám zbavovania sa nechcených úlovkov alebo rýb nevhodnej veľkosti, čo je dnes bežnou a legálnou praxou, presadil, aby boli rybárske plavidlá povinné vyložiť aspoň 95 percent všetkých svojich úlovkov na pevnine.

Objem vyhodených rýb tvorí až štvrtinu celkových úlovkov v EÚ. Väčšina z týchto rýb pritom zahynie. Poslanci EP chcú, aby sa ryby, ktoré nedosahujú dostatočnú veľkosť, využívali na iné účely, ako je ľudská spotreba.

Časový rámec zavedenia tejto povinnosti bude závisieť od druhu rýb. Na prvé druhy sa bude vzťahovať už v roku 2015.

Reforma novelizuje aj ďalšie pravidlá spoločnej politiky rybolovu. Princíp udržateľnosti sa bude vzťahovať aj na lode EÚ, ktoré lovia mimo vôd únie. Rybári z EÚ budú môcť po novom loviť v teritoriálnych vodách tretích krajín iba nadbytočné ryby. Členské štáty s nadmernou rybárskou flotilou by mohli byť v budúcnosti penalizované pozastavením alebo prerušením platieb z fondu EÚ pre rybné hospodárstvo.

V rámci reformy europoslanci schválili aj nové pravidlá organizácie trhov s produktmi rybolovu. Tie by mali priniesť lepšie informovanie spotrebiteľov aj prostredníctvom požiadavky na podrobnejšie informácie na obaloch výrobkov. Ich súčasťou by mala byť špecifikácia oblasti výlovu a rybárskeho výstroja či zariadenia použitého pri love.

Dnešné rozhodnutie EP musia ešte na budúci týždeň schváliť zástupcovia členských štátov (Rada), aby mohli byť nové pravidlá uverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vstúpili tak do platnosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc