Europoslanci ohľadom rozpočtu EÚ žiadajú o úhradu nezaplatených účtov

Brusel/Štrasburg 14. marca (TASR) – Nezaplatené účty z rokov 2012 a 2013 by sa nemali preniesť do budúcoročného rozpočtu a vytvoriť nelegálny dlh, uvádza sa v uznesení, ktoré v stredu (13.3.) schválil Európsky parlament (EP). Poslanci žiadajú, aby legitímne faktúry z minulosti boli vyriešené čo najskôr tak, aby mohla EÚ v roku 2014, na začiatku nového viacročného finančného rámca, začať s čistým štítom.

Nezaplatené účty sa nahromadili v priebehu posledných rokov, kedy členské štáty odmietali poskytnúť dostatok financií na pokrytie budúcich účtov a faktúr z minulých rokov. Táto situácia vytvorila začarovaný kruh, v ktorom boli nezaplatené účty presúvané vždy do nasledujúceho roku. Ročné rozpočty nepočítajú z dodatočnými výdavkami na zaplatenia starých účtov, a tak dlh neustále narastal.

V roku 2012 dosiahla suma nezaplatených účtov 16,2 miliárd eur z celkových pohľadávok 50,6 miliárd eur, ktoré si členské štáty nárokovali na výdavky v súvislosti s kohéznou politikou. Po úhrade týchto starých faktúr ostane v rozpočte na rok 2013 suma 28,9 miliárd eur, čo povedie k ďalšiemu nedostatku financií. Ak sa neprijme okamžité riešenie, dôjde k ohrozeniu programov na rok 2014.

Do konca roku 2012 dosiahli neuhradené záväzky nevídanú úroveň 217,3 miliárd eur a tento rok hrozí ich opätovné zvýšenie.

Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad zvyčajnou praxou horizontálne škrtať prostriedky na platby v ročných rozpočtoch. EP preto vyzval Európsku komisiu na predloženie opravného rozpočtu, ktorého účelom bude pokrytie neuhradených účtov, aby neboli ohrozené rokovania o rozpočte na budúci rok.

Text, ktorý bol v stredu schválený pomerom hlasov 532 (za) : 86 (proti) : 67 (zdržalo sa), je prvým príspevkom EP k rozpočtovému postupu na rok 2014. Konečný rozpočet bude prijatý na základe spolurozhodovania poslancov EP a ministrov členských štátov v medziach stanovených viacročným finančným rámcom.

Slovenský poslanec a podpredseda parlamentnej frakcie Európa slobody a demokracie (EFD) Jaroslav Paška počas rozpravy v pléne uviedol, že právo členských štátov rozhodnúť o objeme peňazí, ktorými prispejú na spoločné aktivity EÚ, je nespochybniteľné, ale zrejme je tu problém so stanovením výšky stropu.

"Ak si Európska komisia nevie dať rady s vymedzením výšky stropu viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, mala by to konzultovať s Radou, a nie chodiť žobrať do Európskeho parlamentu," uviedol Paška.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) jak