Europoslanci presadili možnosť zhabania nelegálneho majetku aj bez súdu

Brusel 7. mája (TASR) – Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti (LIBE) schválil dnes správu o zhabaní majetku a cenností, ktoré sú výsledkom trestnej činnosti.

Návrh, ktorý podala rumunská liberálna europoslankyňa Monica Macoveiová, prešiel vo výbore počtom 48 hlasov za, siedmi poslanci boli proti a dvaja sa zdržali. To dáva rumunskej poslankyni právomoc, aby v mene europarlamentu začala rokovania s Radou ministrov a Európskou komisiou (EK) o finálnom znení smernice.

"Najcitlivejším a zároveň najdôležitejším bodom je možnosť zhabania financií a cenností pochádzajúcich z trestnej činnosti aj bez vynesenia rozsudku voči obvineným," zdôraznila poslankyňa. A dodala, že je dôležitejšie zhabať nelegálne získané zdroje a hodnoty ako postaviť za mreže dvoch-troch ľudí a nechať špinavé peniaze vo voľnom obehu, aby tieto ďalej financovali kriminálne alebo teroristické aktivity.

Macoveiová priznala, že možnosť zhabania nelegálnych zdrojov aj bez vynesenia súdneho verdiktu bol najcitlivejším bodom politických rokovaní, nakoniec sa však dohodol systém záruk, aby táto možnosť bola v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a s právom obvinených osôb na spravodlivý súdny proces.

Poslankyňa zdôraznila, že aj EÚ potrebuje zaviesť možnosť zhabania nelegálnych zdrojov aj prostredníctvom občianskeho zákonníka, nie iba trestného, ako doteraz. Tento systém podľa nej úspešne funguje v USA, ale aj v niektorých členských štátoch Európskej únie ako napríklad Británia, Bulharsko alebo Írsko.

Poslankyňa vyjadrila nádej, že trialóg, medzi EP, EK a Radou sa podarí dokončiť ešte počas írskeho predsedníctva v EÚ, tak, aby sa o smernici mohlo hlasovať počas júlového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

V prípade pozitívneho dojednania o smernici medzi všetkými inštitúciami EÚ, členské štáty by mali k dispozícii rok alebo dva na zavedenie tejto smernice do národnej legislatívy.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh