Europoslanci prijali pravidlá systému EUROSUR na boj proti nelegálnej migrácii

Štrasburg 10. októbra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili dnes prevádzkové pravidlá systému kontroly hraníc EUROSUR, ktoré by mali pomôcť pri predchádzaní a odhaľovaní nelegálnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti, ale aj pri záchrane životov prisťahovalcov.

Systém umožní členským štátom EÚ v reálnom čase zdieľať snímky a dáta týkajúce sa vývoja na vonkajších hraniciach únie.

"Len prostredníctvom európskeho systému kontroly môžeme zabrániť tomu, aby sa z oblasti Stredozemia stalo pohrebisko pre utečencov, ktorí sa na člnoch nespôsobilých na plavbu na mori snažia prepraviť za lepším životom v Európe. Aby sme zabránili ďalšej tragédii podobnej tej na Lampeduse, je potrebný rýchly zásah," uviedol v priebehu plenárnej rozpravy holandský liberálny poslanec a spravodajca pre EUROSUR Jan Mulder.

Členské štáty EÚ využívajúce EUROSUR budú musieť rešpektovať ľudské práva, vrátane zásady, ktorá zakazuje vracať migrantov na miesta, kde by mohli byť ohrozené ich životy alebo slobody.

Prevádzkové pravidlá od používateľov vyžadujú, aby chránili všetky základné práva EÚ, vrátane ochrany osobných údajov. Akékoľvek odovzdávanie osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ alebo tretím krajinám prostredníctvom tejto siete musí byť úplne výnimočné a v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Cieľom systému EUROSUR je zlepšenie správy vonkajších pozemných a námorných hraníc EÚ prostredníctvom efektívnejšej výmeny informácií medzi členskými štátmi a agentúrou pre správu hraníc EÚ Frontex. Patrí sem zdieľanie dát a informácií rôznych orgánov a sledovacích nástrojov, napríklad satelitov či systémov hlásenia lodí. K výmene údajov by malo dochádzať v reálnom čase prostredníctvom chránenej komunikačnej siete.

Podľa údajov agentúry Frontex prekročilo v roku 2012 nelegálne hranice EÚ viac ako 72.000 osôb, čo je zhruba o polovicu menej ako v roku 2011.

Prevádzkové pravidlá EUROSUR už boli dohodnuté s viacerými vládami členských štátov. Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko začnú používať od 2. decembra 2013. V ostatných členských krajinách by mal EUROSUR začať fungovať 1. decembra 2014.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc