Europoslanci schválili alternatívne riešenie súdnych sporov pre zákazníkov

Brusel/Štrasburg 13. marca (TASR) – Európsky parlament (EP) v utorok schválil dva nové právne predpisy, ktorých cieľom je uľahčiť zákazníkom v EÚ riešenie ich sporov ohľadom tovarov alebo služieb zakúpených prostredníctvom internetu alebo v kamennej predajni doma či v zahraničí a poskytnúť im alternatívu k dlhým a nákladným súdnym procesom.

Európski zákazníci, ktorí sa kvôli tovarom alebo službám sťažujú na obchodníkov, budú môcť namiesto dlhých súdnych procesov využiť rýchlu, lacnú a nestrannú mediáciu.

Alternatívne riešenia sporov sú v súčasnosti využívané vo viacerých členských štátoch EÚ. Spotrebitelia z krajín EÚ, ktoré túto možnosť nemajú, sú podľa slovenského poslanca Miroslava Mikolášika znevýhodnení voči občanom z krajín, kde táto možnosť existuje.

V súčasnosti nedostatok spoločných pravidiel, nejednotné pokrytie či preťaženie týchto systémov zákazníkom sťažujú ich využitie. Nová smernica zaväzuje členské štáty, aby zriadili orgány alternatívneho riešenia sporov pre všetky podnikateľské odvetvia. Obsahuje tiež ustanovenia, ktorých cieľom je zabezpečiť nestrannosť mediátorov.

Zákazníci budú môcť využiť mimosúdnu formu riešenia sporov pri všetkých sťažnostiach na tovary a služby, či už boli zakúpené priamo v predajni alebo na internete, doma alebo v zahraničí.

Poslancom sa podarilo presadiť, aby bola táto forma riešenia sporov bezplatná, prípadne poskytovaná za symbolický poplatok. Podľa nových pravidiel by zároveň doba riešenia sporov nemala presiahnuť 90 dní.

"Alternatívne riešenie sporov predstavuje jednoduchšiu možnosť vynútenia práva alebo iné ukončenie sporu v krátkom časovom období bez zbytočne vynaložených nákladov. Je našou úlohou prijať opatrenia na zabezpečenie prístupu k alternatívnemu riešeniu sporov a informovanosti verejnosti a podnikateľov o tejto možnosti," uviedol počas rozpravy europoslanec Miroslav Mikolášik.

Smernica o alternatívnom riešení sporov a nariadenie o riešení sporov online vstúpia do platnosti 20 dní po ich publikovaní v Úradnom vestníku EÚ. Smernica nadobudne účinnosť vo všetkých členských štátoch do 24 mesiacov po jej vstupe do platnosti, platforma pre riešenie sporov online bude k dispozícii krátko nato.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl

Upozornenie: TASR vydá k správe zvukový záznam.