Europoslanci schválili jednotný európsky azylový systém

Štrasburg 12. júna (TASR) – Európsky parlament (EP) dnes schválil legislatívny balík, ktorý stanovuje spoločné postupy a lehoty na spracovanie žiadostí o azyl. Zavádza tiež jednotný súbor základných práv pre žiadateľov o azyl v EÚ.

Spoločný európsky azylový systém má zastaviť presuny žiadateľov do členských štátov, ktoré im nedokážu zabezpečiť dôstojné životné podmienky.

Súčasná právna úprava EÚ nestanovuje konkrétne termíny, do ktorých by členské štáty mali rozhodnúť o žiadosti o azyl.

V snahe znížiť rozdiely medzi azylovými postupmi v členských štátoch nová legislatíva zavádza jednotné lehoty na spracovanie žiadostí o azyl (štandardne šesť mesiacov). Stanovuje aj prísnejšie pravidlá v oblasti školenia azylových úradníkov a nové ustanovenia o osobitných potrebách neplnoletých osôb bez sprievodu a ďalších zraniteľných osôb.

Jednou z kľúčových zmien smernice o podmienkach prijímania žiadateľov z roku 2003 patrí jednotný zoznam dôvodov, pre ktoré je možné žiadateľa o azyl zadržať. Novelizácia tiež kladie dôraz na dôstojné životné podmienky žiadateľov, včasné posúdenie zdravotného a psychického stavu žiadateľa a rýchlejší prístup na trh práce (do deviatich mesiacov od podania žiadosti o azyl).

V prípade zadržania by mali byť žiadatelia o azyl oddelení od ostatných väzňov.

Dublinské nariadenie určuje, ktorá krajina je zodpovedná za žiadateľa o azyl (zvyčajne je to členský štát EÚ, prekročením hraníc ktorého azylant vstúpil na územie EÚ). Podľa nových pravidiel by sa však žiadatelia o azyl nemali vracať do tých členských štátov, v ktorých im hrozí neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie.

Nová legislatíva tiež zavedie systém včasného varovania pred preťažením národných azylových systémov.

Policajné zložky členských štátov a Europol by na základe schválených pravidiel mali získať prístup k odtlačkom prstov osôb, ktoré v rámci EÚ žiadajú o azyl.

Nové pravidlá v oblasti azylového systému EÚ novelizujú legislatívu, ktorá bola prijatá približne pred desiatimi rokmi. V roku 2012 bolo v EÚ zaregistrovaných približne 330.000 žiadostí o azyl.

Na spoločných azylových pravidlách sa poslanci vopred dohodli s ministrami členských štátov. Nový systém by mal začať fungovať v druhej polovici roku 2015.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc