Europoslanci vyhlásili rok 2013 za za Európsky rok občanov

Brusel/Štrasburg 24. októbra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa dnes na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu dohodli, že rok 2013 bude vyhlásený za Európsky rok občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú.

Na budúci rok by sa tak mali v EÚ uskutočniť podujatia zamerané na vysvetľovanie práv občanom, ktorí sa rozhodnú študovať, pracovať, podnikať alebo poberať penziu v inom členskom štáte. Budúci rok sa totiž ponesie v znamení 20. výročia vzniku občianstva EÚ.

Každý občan únie dnes disponuje súborom práv zakotvených v zakladajúcich zmluvách vrátane práva na pohyb a pobyt v inom členskom štáte, práva voliť a byť volený vo voľbách do EP a do orgánov územnej samosprávy v členskom štáte pobytu a práva predložiť Európskemu parlamentu petíciu.

O svojich právach sú však občania EÚ často nedostatočne informovaní. Európsky rok občanov je preto zameraný na vzdelávanie širokej verejnosti s cieľom umožniť im lepšie využívať práva, ktorými disponujú.

Návrh cyperskej europoslankyne Antigony Papadopulovej bol prijatý pomerom hlasov 518 (za) : 63 (proti) : 19 (zdržalo sa). Hlasovanie europarlamentu potvrdilo dohodu, ku ktorej dospeli poslanci s ministrami členských štátov.

Aktivity organizované v rámci Európskeho roka občanov sa zamerajú na vysvetľovanie práv spojených so sťahovaním sa do iných krajín EÚ a s životom v týchto krajinách. Týka sa to napríklad uznávania akademických a profesijných kvalifikácií, práv cestujúcich a spotrebiteľov či prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, k sociálnemu zabezpečeniu a k projektom umožňujúcim mladým ľudom štúdium v zahraničí, akým je napríklad program Erasmus.

"Európsky rok občanov vítam vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2014, pretože by mal logicky podnietiť podiel občanov na demokratickom živote. V minulosti bola zarmucujúcou skutočnosťou nízka účasť na voľbách do europarlamentu, čo určitým spôsobom prispelo k tzv. demokratickému deficitu únie," uviedol počas utorkovej rozpravy na túto tému slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem