Europoslanci žiadajú lepší prístup MSP k úverom a financovaniu

Štrasburg/Brusel 5. februára (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v pondelok a dnes diskutovali o zlepšení prístupu malých a stredných podnikov (MSP) v EÚ k financovaniu.

Správa, ktorú pripravil belgický liberálny poslanec Philippe De Backer je odpoveďou na iniciatívu Európskej komisie z roku 2011 a poukazuje na skutočnosť, že 99 percent z podnikov v EÚ sú MSP a že tieto podniky v období 2002 až 2010 vytvorili 85 percent nových pracovných miest v priestore únie, čím sa malí a strední podnikatelia stávajú chrbtovou kosťou dnešného a zajtrajšieho hospodárskeho rastu.

Spravodajca De Becker upozornil, že aj keď sa rapídne zhoršil prístup MSP k úverom z bánk, táto metóda je stále najčastejšou pre financovanie ich podnikania. Aj preto je podľa neho načase hľadať širšie spôsoby financovania podnikov a väčšiu pružnosť v prístupe k bankových pôžičkám.

Do rozpravy sa zapojili aj slovenskí socialistickí europoslanci Vladimír Maňka a Monika Smolková.

Maňka upozornil, že v EÚ len 4 percentám MSP postačujú na výkon činnosti ich vlastné zdroje.

"Na čisto externé zdroje je odkázaných 56 percent podnikov, čo je dvakrát viac ako v roku 2009, keď sa kríza naplno prejavila," uviedol Maňka.

Slovenský poslanec spresnil, že malí a strední podnikatelia potrebujú mať nielen zisky, ale najmä stále finančný tok, aby mohli prežiť a dodal, že od včasného financovania podnikania závisí rast, nové pracovné príležitosti a produktivita práce.

Maňka v tejto súvislosti uviedol, že v čase krízy, rozpočtových obmedzení a zníženej kapacity získavania úverov v súkromnom sektore, je hlavným zdrojom poskytovania úverov pre MSP politika súdržnosti. Ide podľa neho o hlavný investičný nástroj pre udržateľnosť v EÚ.

"Mnohé členské štáty používajú takmer 80 percent verejných investícií len preto, že môžu čerpať zdroje z rozpočtu EÚ. Ak by nebola kohézna politika únie, v mnohých krajinách by prestali fungovať motory, ktoré pomáhajú bojovať s krízou a nezamestnanosťou," upozornil Maňka. Preto je podľa neho dôležité zabezpečiť v budúcom rozpočte EÚ dostatočné zdroje na politiku súdržnosti a pokračovať v podpore zjednodušovania právnych postupov, čiže odstrániť prekážky pre príjemcov pri podávaní žiadostí o finančné zdroje únie.

Poslankyňa Smolková uviedla, že podporila správu o zlepšení prístupu MSP k financiám, pretože malé a stredné podniky sú významnou súčasťou celej európskej ekonomiky a aj pri malej podpore vedia pružne reagovať na trh a vytvárať nové pracovné miesta.

"Prísne kritériá bánk mnohokrát neumožňujú pre MSP žiadať o bankový úver, pretože nemajú základný kapitál na ručenie úverov," uviedla Smolková.

Preto je podľa nej správnou cestou, ak sa EÚ dohodne na zvyšovaní kapacity programov záruk za úvery a na programoch mikroúverov pre MSP.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) jk