Europoslankyňa Neveďalová: Šport sa stáva jednou z politík EÚ

Brusel 14. júla (TASR) – Po prvýkrát v histórii Európskej únie sa šport stáva jednou z politík zoskupenia, upozornila TASR slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová. Dnes sa zúčastnila rozpravy výboru EP pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a médiá, v rámci ktorej poslanci pripravujú návrh o európskom rozmere v športe.

Parlamentným spravodajcom pre tento návrh je španielsky poslanec Santiago Fisas Ayxela. Podľa Neveďalovej vo výbore sa dnes uskutočnila posledná rozprava na športovú tematiku, čaká sa na pripomienkovanie a podľa plánu by o návrhu pre európsky šport, kde sa hovorí o jeho hospodárskom a spoločenskom rozmere a kultúrnej identite, mal výbor EP hlasovať v októbri tohto roku.

"Búrlivá debata bola dnes o návrhu využívať vlajku EÚ pri športových podujatiach. Návrh je taký, že tie krajiny, ktoré by chceli, by popri vztyčovaní národnej vlajky vztýčili aj tú európsku. Návrh je aj o tom, že by na dresoch športovcov bola popri národnej vlajke uvedená aj tá európska," povedala poslankyňa Neveďalová a dodala, že tento návrh sa nestretol s podporou najmä niektorých konzervatívnych britských kolegov vo výbore.

"Ale ostatní s tým súhlasili, aj ja, lebo to z nášho pohľadu môže napomôcť európskej identite," povedala pre TASR Neveďalová, ktorá sa ako jediná zo slovenských europoslancov zúčastňuje zasadaní výboru EP venovaného oblasti športu.

Z hľadiska podpory európskeho športu a športovcov je však dôležitá skutočnosť, že EÚ v budúcom rozpočtovom rámci na roky 2014–2020 vytvorí špeciálnu štruktúru fondov pre šport.

"Šport ako politika je teraz prvýkrát na pretrase v histórii EÚ. Je to v súlade s článkom 165 Lisabonskej zmluvy. Do konca roku 2013 nevieme vytvoriť špeciálne fondy pre šport, ale od 1. januára 2014 to už bude fungovať," povedala Neveďalová. Na najbližších sedem rokov bude teda možné čerpať fondy aj na športové aktivity, ako však upozornila slovenská europoslankyňa, EP chce, aby k takýmto fondom nemali prístup iba veľké zväzy ako UEFA či FIFA, ale aby sa k štrukturálnym fondom dostali aj malé či amatérske kluby, dokonca aj dedinský futbalový športový klub, bude môcť žiadať o finančnú podporu.

Športovo nadaných Európanov by mal potešiť návrh na podporu mobility, ktorý je obsiahnutý v chystanej správe Európskeho parlamentu.

"Chceme vytvoriť nejaký program na výmenný pobyt športovcov, niečo také ako je Erasmus pre vysokoškolákov. Aby na základe športových výsledkov mohli ísť študenti na jeden semester či dva inú školu či univerzitu, ktorá má podobné športové zameranie," vysvetlila Neveďalová. Je to podobné ako napríklad športové štipendiá v USA, ale nešlo by o štipendium, iba o výmenný program, pričom poslanci EP chcú, aby bol zameraný aj na gymnaziálne aj na vysokoškolské štúdium.

Pekný návrh je podľa Neveďalovej aj ten, v ktorom sa poukazuje na vytvorenie hlavného európskeho mesta športu.

"Už funguje čosi ako Asociácia európskych hlavných miest športu, majú to na starosti Taliani a rozdeľujú to podľa veľkosti miest, ale nie je to akcia zastrešená Európskou úniou," poznamenala Neveďalová. Spravodajca návrhu o európskom rozmere v športe Santiago Fisas Ayxela chce presvedčiť Európsky parlament a Európsku komisiu, aby tak ako EÚ na každý rok vyberá hlavné mesto európskej kultúry, v budúcnosti rovnakým spôsobom vyberala aj hlavné mestá športu.

"A ja by som bola rada, keby sa potom nejaké slovenské mesto o tento titul prihlásilo," povedala pre TASR Katarína Neveďalová.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy