Európska komisia navrhla iniciatívu na zjednodušenie občianstva EÚ

Brusel 8. mája (TASR) – Európska komisia (EK) dnes zverejnila iniciatívu vedúcu k posilneniu práva občanov EÚ sériou opatrení zameraných na odstránenie prekážok, ktorým občania čelia v každodennom živote.

V správe o občianstve EÚ na rok 2013 sa stanovuje 12 konkrétnych spôsobov, ako Európanom uľahčiť využívanie práv vyplývajúcich z občianstva EÚ – či už ide o hľadanie zamestnania v inej krajine EÚ alebo zabezpečenie väčšej účasti na demokratickom živote EÚ. Ku kľúčovým návrhom patrí zjednodušenie prístupu ľudí k práci a odbornej príprave v inej krajine EÚ, zníženie nadmernej administratívnej záťaže pre občanov EÚ žijúcich a cestujúcich v rámci celej EÚ a odstraňovanie prekážok pri cezhraničnom nakupovaní.

Správa o občianstve EÚ je odpoveďou komisie v rámci Európskeho roka občanov na výzvy občanov EÚ, ktorí sa stretávajú s problémami počas cestovania alebo sťahovania medzi krajinami EÚ alebo pri nakupovaní v inom štáte EÚ.

"Občianstvo EÚ je korunovačným klenotom európskej integrácie. Pre politickú úniu je tým, čím je euro pre hospodársku a menovú úniu," uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Od ustanovenia práv občanov EÚ v Maastrichtskej zmluve v roku 1993 uplynuli už dve desaťročia, tieto práva sa nie vždy uplatňujú v každodennom živote ľudí. Občania EÚ to potvrdili v rozsiahlej verejnej konzultácii o občianstve EÚ, v rámci ktorej 12.000 občanov EÚ uviedlo príklady byrokratických prekážok, ktorým stále čelia.

Prieskum Eurobarometer týkajúci sa občianstva a volebných práv, séria priamych dialógov občanov s národnými a európskymi politikmi, ako aj značný počet otázok od verejnosti o právach EÚ, ktoré prišli prostredníctvom informačnej služby Europe Direct potvrdzujú, že v tejto oblasti je potrebné dosiahnuť viac.

V správe o občianstve EÚ na rok 2013 sa ohlasuje 12 nových opatrení v šiestich oblastiach určených na posilnenie občianskych práv. Ide o odstránenie prekážok, ktorým čelia pracujúci, študenti a praktikanti v EÚ; rozšírenie práv ľudí hľadajúcich zamestnanie na získanie podpory v nezamestnanosti z ich krajiny pôvodu, pokým si hľadajú zamestnanie v inom členskom štáte EÚ na viac ako tri mesiace; stanovenie rámca kvality pre odbornú prax, v ktorom by sa určili práva a povinnosti oboch strán a ktorým by zaistilo, aby praktikanti neboli využívaní ako neplatení zamestnanci.

Nové opatrenia sa týkajú aj odstraňovania byrokracie v členských štátoch, uľahčenia uznávania dokladov totožnosti a povolení na pobyt, zjednodušenia cezhraničného uznávania osvedčení o technickej kontrole vozidiel v rámci EÚ a ochrany najzraniteľnejších ľudí v EÚ.

Komisia v rámci nových opatrení tiež navrhuje zavedenie európskeho preukazu pre zdravotne postihnutých, uznávaného v celej EÚ, čo by pre 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím znamenalo využívať výhody, ktoré majú na základe vnútroštátnych preukazov (prístup k doprave, cestovnému ruchu, kultúre a aktivitám vo voľnom čase).

Návrh sa týka aj nového súboru zákonov na ďalšie posilnenie procesných práv občanov pokiaľ ide o deti a zraniteľných občanov, keď sú podozriví alebo obvinení zo spáchania trestného činu, taktiež odstránenie prekážok pri nakupovaní v rámci EÚ a zlepšenia pravidiel na riešenie cezhraničných sporov, ktorých predmetom sú nízke sumy pri nákupoch on-line alebo v inej krajine EÚ .

EÚ má záujem aj na zvýšení účasti občanov na demokratickom procese a preto navrhuje vypracovanie spôsobov, ako občanom umožniť, aby si zachovali právo voliť v celonárodných voľbách vo svojej krajine pôvodu. Prax niektorých členských štátov, ktoré svojich občanov zbavia práva voliť, keď sa presťahujú do inej krajiny EÚ, je akoby trestom za to, že si uplatnili právo na voľný pohyb.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) cve