Európska komisia požiadala členské štáty o stanovisko k modifikovanej kukurici

Brusel 6. novembra (TASR) – Európska komisia (EK) požiadala dnes Radu ministrov o zaujatie stanoviska k pestovaniu geneticky modifikovaných plodín (GMO). Ide o reakciu na rozsudok Všeobecného súdu EÚ, ktorý 26. septembra upozornil, že EK nereagovala na žiadosť týkajúcu sa pestovania GMO predloženú v roku 2001.

Komisia požiadala Radu o odsúhlasenie návrhu poskytnúť členským štátom viac subsidiarity v oblasti pestovania geneticky modifikovanej kukurice. Teraz je na Rade ministrov, aby k tejto žiadosti zaujala stanovisko kvalifikovanou väčšinou.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) k tejto žiadosti predložil v rokoch 2005-12 už šesť pozitívnych stanovísk.

Žiadosť z roku 2001 podlieha starému úradnému postupu z obdobia pred Lisabonskou zmluvou. To znamená, že ak Rada nerozhodne kvalifikovanou väčšinou, či už v prospech uvedeného schválenia alebo proti nemu, potom je Európska komisia podľa zákona povinná povolenie udeliť.

Komisia požiadala o novú diskusiu v Rade ministrov v súvislosti s návrhom týkajúcim sa pestovania GMO, ku ktorému Európsky parlament (EP) už prijal stanovisko. Na základe tohto stanoviska by sa členským štátom malo povoliť, aby pestovanie GMO na svojom území obmedzili alebo zakázali z iných dôvodov, ako sú tie, ktoré súvisia s rizikom pre zdravie a životné prostredie.

"Komisia, ktorá je povinná konať v súlade s rozsudkom súdu, sa rozhodla zaslať návrh rozhodnutia o povolení kukurice 1507 Rade. V nasledujúcich mesiacoch budú ministri vyzvaní, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti o povolenie," uviedol eurokomisár zodpovedný za zdravie Tonio Borg.

Rozhodnutie Súdu EÚ týkajúce sa kukurice 1507 podľa Borga otvrdzuje naliehavosť zosúladenia prísnych európskych pravidiel týkajúcich sa povoľovania pestovania GMO, pričom je potrebné zohľadniť situáciu v každom členskom štáte. Komisia už pred troma rokmi predložila návrh na riešenie tejto situácie, pokiaľ ide o postup povoľovania. Tento návrh získal širokú podporu EP aj Rady a preto by podľa Borga mali aj členské štáty podporiť návrh EK.

Komisia požiadala, aby diskusia s členskými štátmi o tejto otázke prebehla počas zasadnutia Rady EÚ pre životné prostredie, ktoré sa bude konať 13. decembra.

Celý spor sa týka geneticky modifikovanej kukurice 1507 (kukurica Bt) s odolnosťou proti špecifickým larvám hmyzu škodlivým pre kukuricu (európska forma vijačky kukuričnej). V súčasnosti je tento typ kukurice v EÚ povolený na používanie v potravinách a krmivách, no nie na pestovanie. V roku 2001 spoločnosť Pioneer predložila žiadosť o povolenie kukurice 1507 na pestovanie v zmysle smernice o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia. V roku 2007 podala spoločnosť Pioneer na Všeobecnom súde EÚ prvú žalobu proti EK za nekonanie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc