Európska komisia predstavila správu o pokroku Chorvátska pred vstupom do EÚ

Brusel 24. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) predstavila dnes svoju hodnotiacu správu o pokroku Chorvátska ohľadne vstupu do EÚ. Správa je výsledkom šesťmesačného monitorovania dohodnutého v rámci prístupovej zmluvy.

EK sledovala vývoj vo všetkých kapitolách prístupovej zmluvy v období od 1. septembra 2011 do 29. februára 2012.

Predstavitelia komisie uviedli, že v desiatich kapitolách Chorvátsko splnilo všetky očakávania, v 14 kapitolách sú ešte potrebné menšie úpravy a v šiestich kapitolách EÚ od Záhrebu očakáva zvýšené úsilie pre odstránenie niektorých nedostatkov tak, aby bola krajina plne pripravená na členstvo v EÚ od 1. júla 2013.

"Správa dokazuje, že Chorvátsko je na dobrej ceste. Som presvedčený, že Záhreb urobí všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil plnú pripravenosť krajiny pre vstup do EÚ," uviedol o hodnotiacej správe komisár EÚ pre rozšírenie Štefan Füle.

Komisia má výhrady napríklad v kapitole 8, kde poukazuje na nevyhnutnosť reštrukturalizácie chorvátskych lodeníc, ďalej v kapitole 23, kde požaduje implementáciu stratégie reformy súdnictva a zabezpečenie nezávislosti, nestrannosti a odbornosti súdneho systému.

V rámci prístupovej kapitoly 24 kladie EK dôraz na posilnenie boja proti korupcii, organizovanému zločinu a konfliktu záujmov, pričom chorvátske orgány majú aj naďalej pokračovať vo vyšetrovaní a stíhaní osôb podozrivých z vojnových zločinov počas občianskej vojny na Balkáne.

"Chceme, aby bolo Chorvátsko úspešným príkladom rozširovania únie a preto budeme aj naďalej pokračovať v prísnom sledovaní dosahovaného pokroku, až do dňa vstupu tejto krajiny do EÚ," uviedol komisár Füle.

Európska komisia predstaví ďalšiu správu o pokroku Chorvátska v prístupovom procese do EÚ na jeseň tohto roku.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem