Európska komisia schválila dokument Rozvíjanie európskeho rozmeru športu

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) – Dokument s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru športu prijala na dnešnom zasadaní Európska komisia (EK).

Návrhy zahrnuté v materiáli sa týkajú troch hlavných oblastí: spoločenskej úlohy športu, jeho hospodárskeho rozmeru a organizácie športu. V každej kapitole sú navrhnuté opatrenia, ktoré má vykonať EK a členské štáty.

EK vychádza z konzultácií s členskými štátmi a zainteresovanými stranami z oblasti športu a zohľadňuje skúsenosti získané pri realizácii obsahu Bielej knihy o športe z roku 2007. V období rokov 2009–2010 EK poskytla viac ako šesť miliónov eur na podporu asi 40 projektov zameraných na podporu zdravia, sociálneho začlenenia, dobrovoľníckej činnosti, prístupu pre zdravotne postihnutých, rodovej rovnosti a boja proti dopingu. V roku 2011 sa začne realizovať dvanásť nových projektov .

Výkonný orgán Európskej komisie v správe vyzdvihol, že posilnenie spoločenských, hospodárskych a organizačných aspektov športu umožnil i fakt, že Lisabonská zmluva po prvý raz v histórii európskeho spoločenstva zaviazala členské štáty únie k podpore a koordinácii športovej politiky.

Komisia navrhuje opatrenia predovšetkým v oblastiach, v ktorých sa členské krajiny na národnej úrovni nedokážu popasovať s výzvami.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: "Šport je dôležitý pre európske hospodárstvo a je kľúčovou zložkou európskeho sociálneho modelu. Opatrenia, ktoré sme dnes prijali, podčiarkujú význam športu pre našu spoločnosť a pomôžu zlepšiť spôsob jeho riadenia."

Materiál postúpia teraz Rade EÚ a Európskemu parlamentu na prerokovanie a následne členským štátom na vykonanie nadväzných činností."

Zdroj: http://ec.europa.eu/

12 6 le bar