Európske inštitúcie chcú zjednodušiť komunikáciu s nepočujúcimi

Brusel 6. júna (TASR) – Európska komisia (EK) dala dnes zelenú novému pilotnému projektu zameranému na zlepšenie komunikácie medzi európskymi inštitúciami a sluchovo postihnutými osobami. Na základe rozhodnutia o financovaní môže odštartovať projekt, na ktorý Európsky parlament (EP) vyčlenil 750.000 eur.

"Každý občan EÚ má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote únie. Niektorí občania však pri tom narážajú na prekážky, a to je niečo, čím sa musíme zaoberať," uviedla eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Komisárka zdôraznila, že posunková reč je prvým jazykom mnohých nepočujúcich osôb, ako aj druhým alebo tretím jazykom ich rodinných príslušníkov a priateľov. Inštitúcie EÚ a politici preto musia vyvinúť čo najväčšie úsilie na podporu používania posunkovej reči a ponúknuť jednoduché riešenia pre sluchovo postihnuté osoby.

Súčasťou projektu bude inštalácia zvukových a obrazových technológií v inštitúciách EÚ, čo by malo preklenúť nedostatok prekladateľov a tlmočníkov z a do posunkovej reči, a zjednodušiť komunikáciu úradníkov s jej používateľmi.

V dlhodobejšom horizonte je cieľom projektu pomôcť pri vytváraní riešení pre takmer jeden milión nepočujúcich alebo slabo počujúcich občanov zo všetkých členských štátov, ktoré im umožnia priamu komunikáciu so všetkými inštitúciami EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc