Európske regióny žiadajú od EÚ miliardu naviac pre program pomoci ľuďom v núdzi

Brusel 12. apríla (TASR) – Výbor regiónov, inštitúcia EÚ, ktorá zastupuje regióny z členských štátov, žiada Európsku komisiu (EK), aby v budúcom sedemročnom rozpočte (2014-2020) vyčlenila o miliardu eur viac pre obnovený program pomoci pre ľudí v núdzi. Komisia navrhuje na tento cieľ vyčleniť 2,5 miliardy eur.

V uznesení Výboru regiónov, ktorého delegáti sa vo štvrtok v Bruseli zúčastnili stého plenárneho zasadnutia tejto inštitúcie, sa uvádza, že komisiou navrhovaná úroveň investícií z kohéznych fondov pre ľudí v núdzi je nedostatočná. Výbor regiónov skonštatoval, že dopady súčasnej krízy viedli k zvýšeniu počtu ľudí, ktorí sa ocitli na hranici chudoby a preto predpokladanú úroveň pomoci nebude dostatočná.

Výbor regiónov navrhol EK zvýšiť financovanie projektov na boj proti chudobe o ďalšiu miliardu eur zo spoločného rozpočtu EÚ.

Fond európskej pomoci pre ľudí v núdzi bol doteraz vnímaný ako jeden z hlavných nástrojov Európskej komisie na dosiahnutie jej zámerov znížiť úroveň chudoby v EÚ najmenej o 20 miliónov ľudí do roku 2020.

Doteraz sa program na pomoc ľuďom v núdzi rozvíjal prostredníctvom rezortu pre spoločnú poľnohospodársku politiku, keď vyprodukované nadbytky boli prerozdeľované vo forme potravinovej pomoci. V súčasnosti prebieha právna analýza na prerod tohto programu do širších sociálnych súvislostí, čo znamená, že pomoc ľuďom v núdzi už nebude iba vo forme potravín, ale napríklad aj ošatenia a iných druhov materiálnej pomoci.

Program by od roku 2014 mal prejsť pod starostlivosť eurokomisára pre sociálne otázky a začlenenie.

Delegáti plenárneho zasadnutia Výboru regiónov jednohlasne prijali správu primátora fínskeho mesta Lapinlahti Ossiho Martikainena, ktorý mal na starosti tento program a ktorý výkonný orgán EÚ vyzval, aby sa našli dodatočné zdroje pre ľudí v núdzi v rámci budúceho finančného rámca.

Martikainen poďakoval EK za dôveru, ktorú vkladá do predstaviteľov regionálnych a lokálnych samospráv pri distribúcii tovaru pre ľudí ohrozených chudobou, čo podľa neho odbúrava administratívnu záťaž, zároveň však skonštatoval, že komisiou navrhnutá suma bude nedostatočná a preto by mal Výbor regiónov uzavrieť dohodu s EK o dodatočnom navýšení fondov.

"Nové fondy sú urgentnou a dôležitou vecou pre Európanov. Najmä ak zoberieme do úvahy ekonomickú krízu, nárast nezamestnanosti a riziko prehlbovania regionálnej nerovnováhy," upozornil Martikainen. A dodal, že vďaka navýšeným prostriedkom sa EÚ môže spoliehať na pomoc všetkých aktérov na lokálnej a regionálnej úrovni, ktorí bojujú proti znižovaniu počtu hladujúcich ľudí, ľudí bez domova a šírenia detskej chudoby.

Martikainen vyjadril nádej, že Európsky parlament a Rada čo najskôr schvália novú podobu rozšíreného programu pomoci pre ľudí v núdzi, čo by regiónom za pomoci dobrovoľníckych organizácií pomohlo pri plánovaní čo najefektívnejších akcií v prospech ľudí v núdzi.

V uplynulých rokoch v EÚ bola stanovená výška 680 miliónov eur ročne na potreby potravinového programu pomoci. Delegáti Výboru regiónov označili plány EK na zníženie tejto sumy za krátkozraké a kontraproduktívne.

"To je neprípustné, keď ďalších 100 miliónov ľudí sa ocitá pod hrozbou chudoby a sociálneho vylúčenia," uviedol Martikainen. A pripomenul, že Výbor regiónov odmieta návrhy EK, aby sa členské štáty zapájali do tohto programu dobrovoľným kofinancovaním, lebo by to lokálne a regionálne samosprávy pripravilo o časť svojich investícií.

Výbor regiónov predstavil protinávrh, podľa ktorého by EÚ poskytla 85 percent všetkých prostriedkov, pričom zvyšok by padol na plecia národných vlád štátov, ktoré sa do tohto programu prihlásia.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl