Európski socialisti sa od našej vlády dištancujú

 

Krátka správa:

Verejným financiám šiestich krajín EÚ, vrátane susedného Česka a Maďarska, hrozia vysoké dlhodobé riziká, a to najmä vzhľadom na starnutie populácie a absenciu dôchodkových reforiem.

Slovensko dostalo pokarhanie Európskej komisie za to, že je posledným členským štátom EÚ, kde aj napriek zavedeniu novej legislatívy dosiaľ chýba prenosnosť telefónnych čísel medzi jednotlivými operátormi. Pokiaľ sa situácia nezmení ani po druhej výzve, hrozí nám žaloba na Európskom súdnom dvore.

Ministri dopravy krajín EÚ sa dohodli, že posilnia bezpečnostné opatrenia v lietadlách a na letiskách vrátane nasadenia ozbrojenej ochranky na palube. Prísnejšie normy sa budú týkať aj dopravných a zásobovacích spoločností pôsobiacich na letiskách.